تبیان، دستیار زندگی
امام صادق (علیه السلام) وقتی مواقف قیامت را بیان میفرمایند، متذکر میشوند که: یکی از مواقف قیامت «موقف اللسان» است که در آن، ما را هزار سال از سالهای قیامت مواخذه میکنند برای گناهانی که از زبان ما صادر شده است و زبان عذابش از اجزاء دیگر بدن سختتر است زیر
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فردا باید جواب بدی

غیبت، شایعه
امام صادق (علیه السلام) وقتی مواقف قیامت را بیان میفرمایند، متذکر میشوند که:

یکی از مواقف قیامت «موقف اللسان» است که در آن، ما را هزار سال از سالهای قیامت مواخذه میکنند برای گناهانی که از زبان ما صادر شده است و زبان عذابش از اجزاء دیگر بدن سختتر است زیرا رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) میفرمایند: از تو (زبان) سخنی بیرون می آید (مثل تهمت، غیبت، بدگویی ....) پس این سخن در شرق و غرب زمین منتشر شده و باعث میشود که خونهای مظلومان و آبروی مردمان پاکی ریخته و اموالشان به غارت رود.

شایسته است هنگامی که میخواهیم حرف بزنیم، این روایت رو در نظر بگیریم و دقت کنیم که باید فردای قیامت پاسخگوی سخنی باشیم که از دهانمان خارج شده است.

خوبیها را هم بنگریم

باید فردای قیامت پاسخگوی سخنی باشیم که از دهانمان خارج شده است

به قول حضرت علی(علیه السلام)، مانند مگس که فقط روی مواضع فاسد میشینه نباشیم و نقاط سالم رو هم ببینیم. افرادی هستند که به هر کجا و به هر مجلسی میروند هدفشان عیبجوییه حتی اگه به مجلس موعظه برن. پیامبر درباره این افراد میفرمایند:

این فرد، مانند کسی است که بیاید نزد شبانی و به او بگوید یک گوسفند از گله ات به من بده، او هم بگوید برو و بهترین رو انتخاب کن و او برود و گوش سگ گله را بگیرد و بیاورد.

مطالب مرتبط:
عید بدون غیبت
عید نزدیکه


باشگاه کاربران تبیان - ارسالی از ارمیای نبی