تبیان، دستیار زندگی
خدا فرمان سجده داد. همگی سجده كردند. جز شیطان كه گفت خدایا سجده نمیكنم اما هر چقدر بخواهی عبادتت میكنم. خدا گفت; انی احب ان اطاع حیث اُرید. من دوست دارم هر گاه خواستم اطاعت كنی(كسایی كه یكم عربی بدونن میدونن كه با كلی تأكید همراهه ) یع
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نمازخون بی حجاب
نماز

خدا فرمان سجده داد.

همگی سجده كردند.

جز شیطان كه گفت خدایا سجده نمیكنم اما هر چقدر بخواهی عبادتت میكنم.

خدا گفت; انی احب ان اطاع حیث اُرید.

 من دوست دارم هر گاه خواستم اطاعت كنی(كسایی كه یكم عربی بدونن میدونن كه با كلی تأكید همراهه )

یعنی با تأكید میگه هر وقت خواستم اطاعت كنی نه هر وقت خودت خواستی و حس خوبی بهت دست داد.

یه مدت بود (یه چند سالی) كه كسایی كه حجاب ندارن و نماز و قران میخونن و خودشونو خیلی به خدا نزدیك میدونن

خیلی ذهنمو مشغول كرده بود كه تو اتاق مشغول كاری بودم كه این متن رو از تلویزیون شنیدم خیلی به دلم نشست.

خدایا سپاسگذارم كه مرا تنها نمیگذاری و رهایم نمیكنی.

 خدایا مرا آنگونه تربیت كن كه هر گاه خواستی مطیع تو باشم.


باشگاه کاربران تبیان - ارسالی از تبلاگ گروهی مادران مذهبی