تبیان، دستیار زندگی
اغلب ذهن ما در محیط اطراف چنان شرطی می شود چنان شرطی می شود که نمی توانیم حتی چیزهای واضح را هم ببینیم. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ببین و بگو

به تصویر زیر خوب دقت کنید:

حال درخصوص تصویر فوق 4 پرسش پرسیده می شود، با دقت کامل به پرسش ها پاسخ دهید:

آماده اید؟

پرسش اول:

1- بخش سفید ناحیه A را به 2 قسمت مساوی تقسیم کنید.

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید.

پرسش دوم:

2- بخش سفید مربع ناحیه B را به 3 قسمت مساوی تقسیم کنید.

پاسخ را می دانید؟؟؟؟

خوب پس برای دیدن پاسخ صحیح کلیک کنید.

خوب !!!!!!!!!

حالا نوبت پرسش بعدی است، آماده اید؟

پرسش سوم:

3- بخش سفید مربع ناحیه C را به 4 قسمت مساوی تقسیم کنید.

البته که خیلی سخت است. اما آیا می توانید به این پرسش هم پاسخ درست بدهید؟

هنوز به جواب درست نرسیده اید؟

می توانیم منتظر بمانیم.

بسیار خوب وقت تمام شد. برای مشاهده پاسخ صحیح کلیک کنید.

به جواب درست رسیده بودید؟

خوب می رسیم به آخرین سؤال!!!

خوب تمرکز کنید.

پرسش چهارم:

4- بخش سفید مربع ناحیه D را به 7 قسمت مساوی تقسیم کنید.

راستی رکورد جهانی فقط 7 ثانیه است.

ساده بود؟

ببین و بگو

می توانی برای مشاهده پاسخ درست کلیک کنید.

باید دریافته باشید که مغز ما چگونه به سادگی شرطی می شود.

اغلب ذهن ما در محیط اطراف چنان شرطی می شود که نمی توانیم حتی چیزهای واضح را هم ببینیم.

برای یک بیماری ساده به جای مراجعه پزشک از انواع بیماری ها و مسائل عمیق تر آغاز می شود.

به نظر ما مسائل چنان پیچیده است که انگار ما در تله افتادیم.

ما نیز در ارتباط خود دچار چنین وضعیتی هستیم و آن ها را پیچیده می کنیم.

امیدواریم از این مطلب لذت برده باشید.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه و تنظیم: مریم فروزان کیا