تبیان، دستیار زندگی
علی فتح الله زاده گفت: به خدمت گرفتن رسول خطیبی برای ما کار ساده ای نبود چرا که خیلی ها بدنبال اوبودند. رسول همان بمب خبری استقلال بود که منفجر شد.مدیرعامل باشگاه استقلال تهران ضمن بیان مطلب فوق افزود: انتقال رسول خطیبی به ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

علی فتح الله زاده :

انتقال رسول خطیبی انفجار همان بمب خبری معروف بود

علی فتح الله زاده گفت: به خدمت گرفتن رسول خطیبی برای ما کار ساده ای نبود چرا که خیلی ها بدنبال اوبودند. رسول همان بمب خبری استقلال بود که منفجر شد.مدیرعامل باشگاه استقلال تهران ضمن بیان مطلب فوق افزود: انتقال رسول خطیبی به استقلال از فرمول پیچیده ای برخوردار بود چرا که ما برای در خدمت گرفتن او تلاش زیادی کردیم.

وی درادامه اظهارداشت: رسول خطیبی یک بازیکن تمام کننده و هجومی است که بسیار مورد توجه آقای کخ و پورحیدری بود. من هم معتقدم که او می تواند برای استقلال سودمند باشد. مدیرعامل باشگاه استقلال درخصوص پست بازی رسول خطیبی تصریح کرد: آقای کخ با توجه به شرایط تیم استقلال و برنامه هایش پست بازی رسول خطیبی را مشخص خواهند کرد. از نظر من سر مربی تیم در موارد فنی اختیار تام دارد.

وی با اشاره به دلیل به خدمت گرفتن خطیبی درتیم استقلال گفت: من به هیچ وجه به فکرانتقال رسول به استقلال نبودم ولی در یک لحظه جرقه ای درذهنم زده شد که خطیبی می تواند با توجه ویژگی هایش به کمک تیم ما بیاید.

وی در ادامه افزود: از آنجا که خطیبی هم می توانست در لیست فروش پاس قرار گیرد. بهتر دیدیم که با مدیرعامل این باشگاه به مذاکره بنشینیم . این قضیه را اینگونه می شود تعبیر کرد که ما بر روی رسول خطیبی برای آینده باشگاه سرمایه گذاری کرده ایم.

او فقط یارما در مسابقات جام باشگاههای آسیا نخواهد بود.

من این مسئه را رد نمی کنم و صراحتاً می گویم آنقدر توانمندی دارم که کارهای بزرگ انجام دهم . به خدمت گرفتن رسول خطیبی هم یکی از کارهای بزرگی بود که انجام داده ام . گفت : جواد زرینچه و پرویز برومند از لیست نفرات اصلی باشگاه خارج شده اند.