تبیان، دستیار زندگی
شقرقی ها" پرداخت شده است هفته گذشته خبری را مبنی بر "تحصن عوامل برنامه قشقرق در شبکه تهران" را خواندید. 1- خبر تحصن عوامل برنامه "قشقرق" در مقابل ساختمان شبکه تهران کذب محض است و هیچگونه رویدادی که حاکی از تحصن یا اعتراضاتی ن...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روابط عمومی شبکه تهران:

بدهی "قشقرقی ها" پرداخت شده است

هفته گذشته خبری را مبنی بر "تحصن عوامل برنامه قشقرق در شبکه تهران" را خواندید.

1- خبر تحصن عوامل برنامه "قشقرق" در مقابل ساختمان شبکه تهران کذب محض است و هیچگونه رویدادی که حاکی از تحصن یا اعتراضاتی نظیر آن باشد، روی نداده است. منبع خبری آن روزنامه ادعایی کاملاً نادرست را مطرح کرده که متاسفانه همکاران محترم نشریه بدون تحقیق و بررسی، اقدام به درج چنین مطلبی کرده اند که به طور یقین به اعتبارآن جریده آسیب می رساند.

2- تاکنون حدود دو سوم مبلغ قرارداد به تهیه کننده این مجموعه پرداخت شده و با پرداخت بخش دیگری از آن که هفته گذشته مقرر شده میزان دریافتی تهیه کننده به بیش از 85% مبلغ قرارداد خواهد رسید.

3- شبکه تهران هیچگونه قراردادی با عوامل دست اندرکار برنامه ندارد و صرفاً تهیه کننده سریال مذکور طرف قرار داد با شبکه است. بنابر این عوامل محترم تولید برنامه قشقرق با توجه به توضیحات فوق باید بخش عمده ای از مطالب خود را از تهیه کننده دریافت کرده باشند.

متذکر می شود مسوولان شبکه، طی ماه های گذشته با اطلاع از عدم پرداخت بخشی از مطالبات عوامل، مکرراً به تهیه کنندگان متذکر شده بودند و طبیعاً نحوه عملکرد تهیه کنندگان در تداوم یا قطع همکاری آنان با شبکه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

توضیح "بانی فیلم"

1- خبر مراجعه تعدادی از سازندگان برنامه طنز قشقرق که در "بانی فیلم" درج شد، براساس گفته های منابع قابل اعتماد و مرتبط با این پروژه تنظیم شده بود و طبق خبرهایی که خبرنگار ما کسب کرد و با اطلاع از صحت و درستی آنها مبادرت به چاچشان کردیم. در هر حال سرویس تلویزیون "بانی فیلم" همواره دفاع از برنامه سازان را در اولویت کارهای خود قرار داده و خواهد داد.

2- همچنین بعداز سال جوابیه شبکه تهران،خبرنگار ما مجدداً با یکی از عوامل تولید این مجموعه تماس گرفت و وی با بیان اینکه بعداز چاپ این خبر حدود هفت میلیون تومان از طلبشان را وصول کرده اند، افزود" "طلب کلی عوامل مجموعه حدود 30میلیون تومان است و شبکه تهران تعهد داده تا بزودی باقیمانده این مبلغ را نیز پرداخت کند." جا دارد از مسوولان محترم شبکه تهران به دلیل توجه و دقت نظرشان به اخبار مندرج در باره این شبکه در مطبوعات و بخصوص "بانی فیلم" قدر دانی کنیم.

لینک ها

عوامل «قشقرق» در شبکه تهران تحصن کردند.