تبیان، دستیار زندگی
خدایا ! تو آدمها را به کارهای خوب دعوت کرده ای، کارهای خوبی که راه رسیدن به تو را آسان می کند . نماز، روزه، کمک به دیگران و خیلی چیزهای دیگر. اما هستند آدم هایی که کارهای خوب انجام می دهند، ولی نه برای تو، نه برای این که به تو نزدیک تر شوند، برای این
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

من از کجا تو بیاورم؟
عشق

وقت هائی هست

که جز به بودنت

دلم رضایت نمی دهد

حالا   ...

من از کجا تو بیاورم ؟!

       " پرویز صادقی "

خیال می‌کنند تو گول می‌خوری
منافق

منافقان می خواهند خدا را فریب دهند، حال آن که خدا آن ها را فریب می دهد و چون به نماز برمی خیزند، با اکراه و کاهلی برمی خیزند و برای خودنمایی نماز می خوانند و در نماز، جز اندکی ، خدا را یاد نمی کنند.                                              " نساء/142"

خدایا !

تو آدمها را به کارهای خوب دعوت کرده ای، کارهای خوبی که راه  رسیدن به تو  را آسان می کند . نماز، روزه، کمک به دیگران و خیلی چیزهای دیگر.

اما هستند آدم هایی که کارهای خوب انجام می دهند، ولی نه برای تو، نه برای این که به تو نزدیک تر شوند، برای این که دیگران ببینند و از آن ها تعریف کنند.

آن ها نمازهایشان را هم برای دیگران می خوانند، روزه هایشان را هم برای دیگران می گیرند.

آن ها هرکاری می کنند، برای دیگران است. آن ها خیال می کنند می توانند تو را گول بزنند.

امروز که این آیه را خواندم، کلی در دلم به آن ها خندیدم، به آن ها که فکر می کنند می توانند تو را فریب بدهند و خبرندارند که تو از همه چیز باخبری و نمی دانند که خودشان فریب خورده اند.

اسم این کار ریاکاری و دورویی است . توهم از آدم های منافق و دورو متنفری.

چقدر اشتباه می کنند آدم هایی که نظر دیگران از نظر تو برایشان مهم تر است .
البته پیش خودمان بماند ، من هم خیلی وقت ها کاری کرده ام که فقط برای خوشامد مردم بوده ، نه برای تو .

می دانم این جور وقت ها ریا کرده ام.

رو راستی و صداقت!

این چیزی است که تو از ما توقع داری.

خدایا !

ما را ببخش که این قدر برای چشم ها و حرف های دیگران زندگی می کنیم.

        " عرفان نظر آهاری "


باشگاه کاربران تبیان - ارسالی از تبلاگ حضور عشق