تبیان، دستیار زندگی
بسیاری‌ مواقع‌ برای‌ تزیین‌ منزل‌ و تنوع، نیازی‌ به‌ صرف‌ هزینهِ بالا نیست؛ مثلاً می ‌توان‌ با اندكی‌ نوآوری‌ و صرف‌ كمی‌ وقت، از پارچه‌های‌ معمولی‌ راه راه، طرح ‌هایی‌ متنوع‌ و چشم نواز خلق‌ كرد. فقط‌ كافی‌ است‌ با راه‌های‌...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

كوسن های راه راه


بسیاری‌ مواقع‌ برای‌ تزیین‌ منزل‌ و تنوع، نیازی‌ به‌ صرف‌ هزینهِ بالا نیست؛ مثلاً می ‌توان‌ با اندكی‌ نوآوری‌ و صرف‌ كمی‌ وقت، از پارچه‌های‌ معمولی‌ راه راه، طرح ‌هایی‌ متنوع‌ و چشم نواز خلق‌ كرد. فقط‌ كافی‌ است‌ با راه‌های‌ پارچه‌ بازی‌ كنید!

كوسن‌های‌ راهدار

در این‌ جا با استفاده‌ از پارچه‌ كتانی‌ سبز راه‌ راه‌ طرح‌های‌ متنوعی‌ برای‌ روی‌ كوسن‌ها ارائه‌ شده‌ است. برای‌ قسمت‌ پشت‌ كوسن‌ نیز می ‌توانید از پارچه‌ كتان‌ سبز ساده‌ یا هر جنس‌ و رنگ‌ دیگر متناسب‌ با پارچهِ رویی‌ استفاده‌ كنید. برای‌ قسمت‌ جلو، بهتر است‌ از پارچه‌ متقال‌ الگویی‌ درآورید و برش‌ها را به‌ صورت‌ آزمایشی‌ به‌ هم‌ متصل‌ كنید تا نتیجه‌ كار را ببینید. برای‌ گرفتن‌ نتیجه‌ بهتر، روی‌ الگو را با ماژیك‌ یا صابون‌ خیاطی، مطابق‌ راه‌ پارچهِ اصلی‌ رسم‌ كنید و سپس‌ مطابق‌ دستور هر شكل، آن‌ را برش‌ بزنید و بدوزید.

1- پارچه‌ جلوی‌ كوسن‌ (یا الگوی‌ آن) را به‌ سه‌ قسمت‌ مساوی‌ تقسیم‌ كنید و برش‌ بزنید. سپس‌ آنها را به‌ گونه‌ ای‌ كنار هم‌ قرار دهید و بدوزید كه‌ خطوط‌ جناغی‌ و شكسته‌ به‌ وجود آید.

2- یك‌ مربع‌ مركزی‌ روی‌ جلوی‌ كوسن‌ درآورید و به‌ طریقی‌ كه‌ زاویه‌های‌ آن‌ در وسط‌ اضلاع‌ مربع‌ اصلی‌ پارچه‌ كوسن‌ قرار گیرد، بدوزید.

3- با ترسیم‌ قطرهای‌ مربع‌ پارچهِ رویی‌ كوسن‌ و برش‌دادن‌ آنها، چهار مثلث‌ خواهید داشت. چرخاندن‌ مثلث‌ها حول‌ یك‌ نقطه‌ مركزی، نقشی‌ از مربع‌های‌ سفید و سبز را به‌ وجود می ‌آورد.

4- پارچه‌ رویی‌ كوسن‌ را زاویه‌ دار برش‌ دهید تا مطابق‌ تصویر راه‌ها به‌ صورت‌ اریب‌ قرار گیرند. سپس‌ با بخیه‌ های‌ بزرگ‌ از نخ‌ تیره‌ رنگ‌ به‌ فاصله‌ چهار تا پنج‌ سانتیمتری‌ از لبه‌ها، از خود پارچه‌ حاشیه‌ بسازید.

5- به‌ وسیله‌ ترسیم‌ و برش‌ قطرهای‌ مربع‌ رویی، چهار مثلث‌ به‌ دست‌ آورید. سپس‌ همانند مورد سوم‌ با چرخش‌ مثلث‌ها، نقش‌ تصویر پنجم‌ را بسازید.

6- مربع‌ رویی‌ كوسن‌ را به‌ پنج‌ قسمت‌ (یك‌ مربع‌ داخلی‌ و چهار حاشیه) برش‌ بزنید. سپس‌ به‌ اندازه‌ مربع‌ وسط، از پارچه‌ دیگری‌ ببرید و آن‌ را به‌ حاشیه‌ها بدوزید. در چهار گوشه‌ نیز، حاشیه‌ ها را دو به ‌دو، به‌ هم‌ دوخت‌ بزنید.

مجله سروش

لینک ها

كوسن با گل برجسته

عروسك برای تزیین تخت بچه ها

طرز ساخت عروسك های انگشتی

جاسوزنی مشبك

تكیه گاه تزیینی برای صندلی های قدیمی

کتاب های « متفرقه » در فروشگاه اینترنتی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.