تبیان، دستیار زندگی
این فقیه بیدار قصد داشت حرکتی را که توسط آیت الله سید محمد باقر صدر شروع شده بود را تداوم بخشد، ولی اوضاع سیاسی و جو استبدادی و دیکتاتوری صدام حسین، این فرصت را از وی گرفت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
اندیشه سیاسی

تشکیل حکومت اسلامی

دفاع از جمهوری اسلامی ایران

تأکید بر وحدت

تقیه جایز نیست

تشکیل حکومت اسلامی

این فقیه بیدار قصد داشت حرکتی را که توسط آیت الله سید محمد باقر صدر شروع شده بود را تداوم بخشد، ولی اوضاع سیاسی و جو استبدادی و دیکتاتوری صدام حسین، این فرصت را از وی گرفت. ایشان اعتقاد داشت دین اسلام بدون حکومت اسلامی و اجرای احکام الهی و اسلامی ناقص است و اعتقاد داشت که اسلامی همه را به تأسیس حکومت اسلامی در همه جوامع مسلمانان دستور می دهد.

دفاع از جمهوری اسلامی ایران

آیت الله صدر از حامیان و طرفداران سرسخت و معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران بود. ایشان در نامه ای به عراقیان مقیم ایران نوشت: خداوند مردم ایران را زنده نگه دارد، آنها برادارن دینی و مذهبی ما هستند،خداوند دولت جلیل ایران را که شرف اسلام در عالم است، زنده نگه دارد.

وی به استادش امام خمینی(ره) بسیار احترام می گذاشت و از او با رمز ابی احمد یاد می کرد. او از مقام معظم رهبری بسیار تمجید می کرد و از ایشان به عنوان عامل اصلی ایجاد علاقه بین مسلمانان عراق و ایران یاد می کرد. وی آرزو می کرد زمانی در عراق دولتی مثل ایران تشکیل شود.

تأکید بر وحدت

آیت الله سید محمد صدر بر وحدت اسلامی بسیار تأکید داشت و همه مذاهب اسلامی را برادر می دانست.

وی در نامه ای که برای ایرانیان مقیم عراق فرستاد نوشته است:به اعتقاد من بالاترین و والاترین قضیه ای که بر همه مسلمانان در همه حال واجب است، وحدت و برادری، نفی حاکمان ستمگر و دشمنان جهانی و نفی استعمار انگلیس، آمریکا و اسرائیل است که بر بشر محروم و مظلوم ستم می کنند.

تقیه جایز نیست

آیت الله سید محمد صدر تقیه و کنار آمدن با ظلم و بی دالتی را از روی مصلحت جایز نمی دانست. وی با کسانی که برپایی نماز جمعه را سبب ایجاد فتنه می دانستند فرمود:

امروز هیچ حاجتی به تقیه نیست، جماعتی گفته اند برپایی نماز جمعه فتنه است، کسانی عامل فتنه هستند که در نماز جمعه حاضر نمی شوند و با عدم شرکت در نماز جمعه دشمنان دین را دانسته یا ندانسته یاری می کنند.


منابع:

1. کتاب گلشن ابرار

2. کتاب رجل الفکر و میدان

تهیه: گروه حوزه علمیه