تبیان، دستیار زندگی
سید محمد تا 11 سالگی از محضر پدر بزرگوار و جد علمی اش بهره بردو در سال 1375 هجری قمری وارد حوزه علمیه نجف گردید و در همان سال به کسوت روحانیت درآمد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تحصیلات

تحصیلات

آیت الله سید محمد تا 11 سالگی از محضر پدر بزرگوار و جد علمی اش بهره بردو در سال 1375 هجری قمری وارد حوزه علمیه نجف گردید و در همان سال به کسوت روحانیت درآمد.

اساتید دوره مقدماتی او عبارتند از:

پدرش سید محمد صادق صدر

شیخ حسن طراد عاملی

سید محمد تقی حکیم

شیخ محمد تقی ایروانی

دانشکده فقه

آیت الله سید محمد دروس مقدماتی حوزه را با موفقیت پشت سر گذراند و در سال 1379 هجری قمری وارد دانشکده فقه نجف گردید و از اساتید معظم و بزرگواری چون سید محمد رضا مظفر، سید محمد تقی حکیم استاد اصول و فقه مقارن،محمد تقی ایروانی استاد فقه استدلالی، سید عبدالوهاب کربلایی استاد زبان انگلیسی،دکتر حاتم کعبی استاد روان شناسی و دکتر فاضل استاد تاریخ کسب فیض کرد.

آیت الله سید محمد از دانشجویان موفق و ممتاز بود وی درس زبان انگلیسی را با موفقیت چشم گیری پشت سرگذراند و به حدی پیشرفت کرد که انگلیسی را به راحتی صحبت می کرد. آيت الله سید محمد صدر پس از چهار سال تحصیل سرانجام در سال 1383 هجری قمری از دانشکده فقه با موفقیت فارغ التحصیل شد.

آیت الله سید محمدصدر در دانشکده با دانشجویان زیادی ارتباط علمی داشت و از بهترین دوستان او در این دوره می توان به: دکتر احمد وائلی،مصطفی جمال الدین، عدنان بکاء، احمد زکی امین، احمد قیسی و مسلم جابری اشاره کرد.

استادان سطح

آیت الله سید محمدصدر  پس از فارغ التحصیل شدن از دانشکده فقه، به حوزه علمیه برگشت و دروس حوزه را ادامه داد. وی کتاب کفایه را نزد پسر عمویش شهید سید محمد باقر صدر و کتاب مکاسب را نزد سید محمد تقی حکیم آموخت. حضور در محضر این دو استاد بزرگ حوزه، اثر عمیقی بر روح و جان او گذاشت و پایه های علمی خود را نزد آنها، مستحکم کرد.

با پایان یافتن دروس سطح، سید محمد در درس خارج فقه و اصول شرکت کرد.


منبع: کتاب گلشن ابرار

تهیه: گروه حوزه علمیه