تبیان، دستیار زندگی
هاهاها هوهوهو باد آمد بادآمد درباغ سیب ما
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سیب خوشمزه

سیب خوشمزه

هاهاها هوهوهو

باد آمد بادآمد

درباغ سیب ما

شادآمد شادآمد

این شاخه آن شاخه

لرزید از دست باد

یك سیب خوش مزه

درجوی آب افتاد

آب آن را شُرشُرشُر

باخود تا صحرا برد

یك گاو خال خالی

آن را بو كرد و خورد

سیب خوشمزه

بخش کودک و نوجوان


منبع:سارا شعر

*مطالب مرتبط

خرس گنده

هوهوهو این باده

كتاب قصه ام كو؟

باغ وحش

اتل متل برف

اتل متل یه مورچه

می رویم پیک نیک

دویدم ودویدم

پرنده قشنگ من

سگ بد صدا

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.