تبیان، دستیار زندگی
جغرافیا علمی‌ است‌ كه‌ سعی‌ دارد ویژگی‌ های‌ مكان ها و پراكندگی‌ پدیده‌ها، انسان ها و فرایندها را برروی‌ زمین‌ تبیین‌ كند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معرفی پایگاه

گروه درسی جغرافیا

جغرافیا علمی‌ است‌ كه‌ سعی‌ دارد ویژگی ‌های‌ مكان ها و پراكندگی‌ پدیده ‌ها، انسان ها و فرآیندها را برروی‌ زمین‌ تبیین‌ كند. جغرافیا به‌ روابط‌ متقابل‌ بین‌ انسان‌ و محیط‌ اهمیت‌ خاص‌ قایل‌ است‌. ویژگی‌ اصلی‌ علم‌ جغرافیا، نگرش‌ تركیبی‌ آن‌ و شناخت‌ نمود غالب‌ است‌ و همانند دیگر علوم‌ در حل‌ مسائل‌ از روش‌ علمی‌ استفاده‌ می‌ كند.

گروه درسی جغرافیا(معرفی پایگاه)

جغرافیا از طریق‌ شناساندن‌ محیط‌، سهم‌ عمده ‌ای‌ در اعتلای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ دارد و روش‌ صحیح‌ حفظ‌ محیط‌ و بهره ‌برداری‌ بهینه‌ از آن‌ را آموزش‌ می ‌دهد. به ‌عبارت‌ دیگر جغرافیا می‌ كوشد به‌ سؤالات‌ زیر پاسخ‌ دهد:

- چه‌چیز (What)؟

- كجا (Where)؟

- چرا آن‌جا (Why)؟

- چگونه‌ به‌وجود می ‌آید؟

- چه‌ اثراتی‌ دارد؟

- چگونه‌ باید از آن‌ بهره ‌برداری‌ كرد تا تعادل‌ محیط‌ حفظ‌ شود (How)؟

- چه‌ كسی (Who)‌؟ كِی (When)‌؟

بنابراین‌ اهداف‌ اصلی‌ آموزش‌ جغرافیا بایستی‌ شناخت‌ جامع‌ محیط‌ و ارائه‌ روش های‌ حفاظت‌ و بهره ‌برداری‌ منطقی‌ از آن‌ باشد.

آموزش‌ جغرافیا باید توانایی های‌ زیر را در دانش ‌آموزان‌ ایجاد كند:

- درك‌ و فهم‌ دانش‌ جغرافیایی‌ (مفاهیم‌ و اصول‌ علم‌ جغرافیا و ...)

- مهارت های‌ جغرافیایی

- قدرت‌ تفكر و ایجاد نگرش ها و ارزش های‌ منطقی‌

این پایگاه شامل مواد آموزشی (جغرافی طبیعی، انسانی، آموزش جغرافیا)، مقالات و منابع جغرافیا می باشد.

آدرس اینترنتی این پایگاه: http://geography-dept.talif.sch.ir/index.php

مرکزیادگیری سایت تبیان - گردآوری و تنظیم: سمیرا بادامستانی