تبیان، دستیار زندگی
حالا میخواهم به شما نشان دهم که دوست داشتن خدا چیزی بیش از صد درصد مؤثر است. نگاه کنید: L-O-V-E-O-F-G-O-D 12+15+22+5+15+6+7+15+4 = 101% پس وقتی توی این دنیا ازهیچ راهی نتونستی به کمال برسی بدون جای یک چیز خالیه: خـــــــــــــدا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کسانی که ریاضی را دوست ندارند بخوانند

ما هو السر فی عدد الأربعین

در زندگی چه چیز هایی %100 در موفقیت ما مؤثر است ؟
چه چیز هایی بیشتر و چه چیز هایی کمتر از %100در موفقیت مؤثر است؟
در اینجا می خواهیم با استفاده از ریاضیات و حروف انگلیسی راز موفقیت را به شما نشان دهیم. شاید این فقط یه
رابطه ی ساده باشه ولی درسته.
ببینید.
اگر: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
این اعداد را نشان دهنده ی حروف در نظر می گیریم:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26.
حال به این کلمات انگلیسی توجه کنید:H-A-R-D-W-O-R- K

8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%
همچنین:K-N-O-W-L-E-D-G-E

11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%
یعنی سخت کوشی %98 و دانش و دانایی %96 در رسیدن ما به اوج سهم دارند.
اما :A-T-T-I-T-U-D-E

1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%
یعنی اخلاق و رفتار 100 % در موفقیت نقش دارد.
حالا میخواهم به شما نشان دهم که دوست داشتن خدا چیزی بیش از صد درصد مؤثر است.
نگاه کنید: L-O-V-E-O-F-G-O-D

12+15+22+5+15+6+7+15+4 = 101%

پس وقتی توی این دنیا ازهیچ راهی نتونستی به کمال برسی بدون جای یک چیز خالیه: خـــــــــــــدا


بباشگاه کاربران تبیان - ارسالی از mjavsh