تبیان، دستیار زندگی
این تصاویر مجسمه هایی را نشان می دهد که از سیم فنس یا توری مرغی ساخته شده اند. و با پیچاندن سیم ها دور یک محور یا یک آرماتور مجسمه های ظریفی به وجود آماده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سیم های پیچ پیچی

 • سیم های پیچ پیچی
  سیم های پیچ پیچی
 • سیم های پیچ پیچی
  سیم های پیچ پیچی
 • سیم های پیچ پیچی
  سیم های پیچ پیچی
 • سیم های پیچ پیچی
  سیم های پیچ پیچی
 • سیم های پیچ پیچی
  سیم های پیچ پیچی
 • سیم های پیچ پیچی
  سیم های پیچ پیچی
 • سیم های پیچ پیچی
  سیم های پیچ پیچی
 • سیم های پیچ پیچی
  سیم های پیچ پیچی
 • سیم های پیچ پیچی
  سیم های پیچ پیچی
 • سیم های پیچ پیچی
  سیم های پیچ پیچی
 • سیم های پیچ پیچی
  سیم های پیچ پیچی
 • سیم های پیچ پیچی
  سیم های پیچ پیچی
 • سیم های پیچ پیچی
  سیم های پیچ پیچی
 • سیم های پیچ پیچی
  سیم های پیچ پیچی
 • سیم های پیچ پیچی
  سیم های پیچ پیچی
 • سیم های پیچ پیچی
  سیم های پیچ پیچی
 • سیم های پیچ پیچی
  سیم های پیچ پیچی
 • سیم های پیچ پیچی
  سیم های پیچ پیچی
 • سیم های پیچ پیچی
  سیم های پیچ پیچی
 • سیم های پیچ پیچی
  سیم های پیچ پیچی
 • سیم های پیچ پیچی
  سیم های پیچ پیچی
 • سیم های پیچ پیچی
  سیم های پیچ پیچی

مجسمه های بسیار جالب از جنس سیم !

این تصاویر مجسمه هایی را نشان می دهد که از سیم فنس یا توری مرغی ساخته شده اند. و با پیچاندن سیم ها دور یک محور یا یک آرماتور  مجسمه های ظریفی به وجود آماده است.

این آثار از ابتکارات Ivan Lovatt است. ایوان در نایروبی متولد شده و دوران کودکی خود را در آفریقا، انگلستان، ولز و آلمان گذرانده است.

تاکنون نمایشگاه هایی از آثار این هنرمند برگزار شده که ساخت مجسمه با این سبک جدیدترین موضوع هنری او بوده است. چرا که بیشتر سوژه های ساخت این مجسمه ها مجموعه ای از پرتره های افراد مشهور بوده است.

ببینید چطور می توان از مواد و مصالح بسیار ساده آثاری ارزشمند آفرید. مجسمه ساز با استفاده از خلاقیت خود این مواد را به کار گرفته و آثار این چنینی آفریده است.

وقتی خلاقیت به کار می افتد، می توان از هر چیزی به نحو احسن استفاده کرد و ابزار و مصالح را به خدمت گرفت.

شما نیز می توانید با ذهن باز ایده های نو بیافرینید و آثاری بدیع از خود به جای بگذارید.

فرآوری: مهدیه زمردکار

بخش کودک و نوجوان


*مطالب مرتبط

جشنواره ی پیازی

دیواری از شن

هنرنمایی با برف

ساختمان های پرتقالی

خلاقیت شالیکارهای ژاپنی

شکموها بخوانند!!!

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.