تبیان، دستیار زندگی
معلم: بگو ببینم اگر 6 ریال داشته باشی و 2 ریال آن را خرج کنی چقدر برایت باقی می ماند؟ بچه: 6 ریال. معلم: چطور 6 ریال؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حساب درست

حساب درست

معلم: بگو ببینم اگر 6 ریال داشته باشی و 2 ریال آن را خرج کنی چقدر برایت باقی می ماند؟

بچه: 6 ریال.

معلم: چطور 6 ریال؟

بچه: برای این که آن قدر گریه می کنم تا پدرم دلش به حال من بسوزد و 2 ریال به من بدهد.

سوت زدن

مادر: تو دیگر بزرگ شده ای، نباید اینقدر سوت بزنی.

پسر: پس پلیس ها که همیشه سوت می زنند، هنوز هم بچه هستند؟

بلیت

اولی: چرا صد تا بلیت اتوبوس خریدی؟

دومی: می خواهم دربست بگیرم.

جمله سازی

معلم: یک جمله شرطی بگو.

دانش آموز: هندوانه ببر به شرط چاقو!

خستگی

قهوه چی: آقاجان!بس است دیگر. تا حالا ده تا چایی خوردی. چه قدر چایی می خوری؟ خسته ام کردی.

مشتیر: پس یک چایی دیگر بیاور تا خستگی مان در برود!

حساب درست

شجاعت

اولی: چرا یک اسکلت نمی تواند از طبقه چهارم پایین بپرد؟

دومی: چون جگر ندارد!

فرآوری: نعیمه درویشی

بخش کودک و نوجوان


منابع:

دوچرخه،شماره 5338، 1389

لطیفه های ریزه میزه

*مطالب مرتبط

طوطی سیاه

نردبان بیست و چهار پله

فقط با یک حرکت دست

کانال سوئز

خبرنگار و فوتبالیست

فروش دنیا

کله قند

پسرک و بستنی فروش

زرنگ بازی

بند موبایل

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.