تبیان، دستیار زندگی
می خواهم زخمم را سوراخ كنم به گردنم بیاویزم . آخ زخم زینتی ، زخم زینتی..
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شاعران تبیانی

150شاعر ایرانی و 10 شاعر خارجی در ...

آخرین آهم

دلم خون کردی از بس معنی ام کردی

- که من سنگم

به پروازی که ناکرده

- گرفتارم

لبانم خون شده،

به حکم تو،همیشه

- من گنهکارم

من آن ممنوع هدیه،

سکوت بی سرانجامم

نچیده از شاخه ی چشمت،

نگاهم را

به زیر پا، فرو افتاده درگردابم

مرا نگذار تنها،نگذر از شب های بی ماهم

تو را نیست آمدن مقصد

منم عابر به راه و گاه بیراهم

تمام ناتمام هرچه آخر بود

من امشب دلداده ی حسرت

-فرو مانده درهق هق

میهمان "وعده ی دیدار

- شاید " آخرین آهم".

نوشته ی arad_n

زخم زینتی

می خواهم زخمم را سوراخ كنم

به گردنم بیاویزم .

آخ زخم زینتی ، زخم زینتی..

نوشته ی shaghayegh_r


باشگاه کاربران تبیان