تبیان، دستیار زندگی
حکم نگاه به رقص چیست؟ (با فرض این که ناظر خارج از مجلس رقص باشد)
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکم نگاه به رقص

رقص

سوال: حکم نگاه به رقص چیست؟ (با فرض این که ناظر خارج از مجلس رقص باشد)

آیت الله بهجت (ره)

اشکال دارد چون ترویج آن است.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله تبریزی (دام ظلّه)

نگاه مرد به رقص زن جایز نیست چه مرد نسبت به زن محرم باشد یا نامحرم. والله العالم

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله خامنه ای (دام ظلّه)

اگر به قصد لذّت و ریبه باشد یا موجب تحریک شهوت شود یا مستلزم مفاسد دیگری گردد حرام است.

سوال: شرکت  در مجالسی که در آن با دایره (حلقه وار یا بدون حلقه می رقصند، چه حکمی دارد؟ حکم نگاه به رقص آنها چیست؟

اگر رقص حرام انجام می دهند (مهیج شهوت) جایز نیست.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله سیستانی (دام ظلّه)

اگر نامحرم نباشند و مهیّج نباشد فی حد نفسه مانعی ندارد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه)

در فرض سوال اگر رقص کننده زن و نامحرم باشد جائز نیست و اگر مرد باشد حرمت آن معلوم نیست مگر اینکه صورت اشتغال به لهو و مجلس لهو پیدا کند.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله فاضل لنکرانی (ره)

خلاف احتیاط است نسبت به محرم و در نامحرم که مسلّم حرام است.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)

تنها رقص زن برای شوهرش جایز است و بقیه اشکال دارد و نگاه به رقص در موارد حرمت اشکال دارد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه)

سوال: نگاه کردن به رقص کلاسیک در مجلس عروسی (زفاف) چه حکمی دارد؟

جایز نیست.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.