تبیان، دستیار زندگی
شکنجه طیب به بهانه 300هزارتومان
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شکنجه طیب به بهانه 300هزارتومان

ساواک

ساواک با تهدید و تطمیع عده ای جوان بین 15 تا 25 سال را وادار می کرده که بنویسند طیب به آنها 25 قران پول داده است.این نامه را به امضای بسیاری رسانده اند و به طیب فشار اورده اند که اعتراف کند که از یک مصری 300 هزار تومان پول دریافت کرده و قسمتی از آن را هم به امام خمینی(ره) داده است.از اینرو روزی پانصدضربه شلاق در زندان به او زده می شده است.

توضیح اینکه در زمان حکومت عبدالناصر حمایت های معنوی از سوی مصر صورت می گرفت که چندین بار حکومت پهلوی، مصر را به دخالت در امور کشور متهم می کرده است.

در تاریخ روابط ایران و مصر تا زمانی که حکومت های استبدادی در این دو نقطه حاکم بود و حاکمان غرب گرا قدرت را در دست داشتند روابط این دو کشور در فضایی آرام و دوستانه سپری می شد و عواملی چون  همكاری ‌مثبت دولتی و مناسبات صمیمی در سطح دو حكومت ، ،مبارزه مشترك دو حكومت با اسلام‌خواهی مردم‌ و تحت سلطه انگلیس بودن آنها باعث تحکیم این وحدت شد اما در دو مقطع زمانی این دو کشور با هم قطع رابطه کردند در ابتده در زمان عبدالناصر که وی مخالف اسرائیل و ضد رژیم صهیونیستی در کشور فلسطین بود اما در همان زمان محمدرضا شاه از موافقان این رژیم غاصب و هم پیمانان آن در منطقه بود در این و روابط تهران و قاهره تیره و به مدت 10 سال قطع شد.

در تاریخ روابط ایران و مصر تا زمانی که حکومت های استبدادی در این دو نقطه حاکم بود و حاکمان غرب گرا قدرت را در دست داشتند روابط این دو کشور در فضایی آرام و دوستانه سپری می شد

سند طیب و مصر

به دنبال سقوط ملك فاروق حكومت جدید مصر با مخالفین شاه از جمله مصدهق، روابطی برقرار كرد . حكومت مصر پس از سقوط ملك فاروق، از مبارزات ملی شدن صنعت نفت ایران حمایت می‌كرد. به همین دلیل، سفر محمدمصدق ـ نخست وزیر وقت ایران ـ به قاهره با استقبال جمال عبدالناصر و دیگر مقامات مصری روبه رو شد، اما كودتای 28 مرداد 1332 و بازگشت شاه بهبود مناسبات دو كشور را از بین برد.  و این قطه رابه ده ساله پیش آمد. اما با مرگ عبذالناصر و روی کار آمدن سادات ورق برگشت و دو باره مابین حکومت پهلوی و سادات روابط دوستانه ای برقرار شد و این هم باز به دلیل رابطه دوستانه هر دو کشور در این مقطع زمانی با رژیم صهیونیستی بود این دوستی مابین مصر و ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی برپا بود اما با حاکمیت حکومتی اسلامی به رهبری امام خمینی در ایران و باتوجه به اینک استکبار ستیزی و مبارزه علیه ظلم از ارمان های انقلاب اسلامی بوده و هست و مخالفت امام از ابتدا با رژیم اشغالگر صهیونیستی این رابطه دوباره تیره شد  سفر سادات به بیت‌المقدس و سپس انعقاد پیمان كمپ دیوید هم که مقارن با وقوع انقلاب اسلامی ایران بود؛ باعث شد تا، روابط تهران با قاهره در اعتراض به انعقاد این معاهده از 2 ماه پس از پیروزی انقلاب قطع شود  و بعد سادات هم با این روند ادامه داشت تا به امروز و حال با قیام مردم انقلابی مصر باید منتظر فصل جدیدی در روابط دو کشور بود.

فرآوری:عطاالله باباپور

بخش تاریخ


منبع:مرکز اسناد انقلاب اسلامی