تبیان، دستیار زندگی
متاسفانه جوامع انسانی به تدریج اجرای قوانین حیاتبخش این کتاب آسمانی را فراموش و حتی کنار گذاشتند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مهجوریت یک کتاب آسمانی

مهجوریت قرآن


کتاب «مهجوریت قرآن از دیدگاه امام خمینی(س)»  به قلم "مریم بنان" منتشر شد. مولف در مقدمه کتاب تصریح می کند که قرآن با جهان بینی توحیدی و قوانین عالی اش امت بزرگ اسلامی و حکومت صالح الهی را تاسیس نمود و تمدن عظیمی را در جهان پی ریزی کرد که در نتیجه آن، دنیا احیاء شد و جامعه انسانی تا مدت ها از برکاتش بهره مند گردید.


تبیان: متاسفانه جوامع انسانی به تدریج اجرای قوانین حیاتبخش این کتاب آسمانی را فراموش و حتی کنار گذاشتند، به طوری که امروزه می بینیم مسلمانان فقط به خواندن ظاهری قرآن، چاپ، تکثیر و تزیین آن و نوشتن تفاسیر مختلف و حفظ قرآن در سینه ها اکتفا می کنند و به اجرای احکامش توجهی ندارند.

اما امام خمینی(ره) به عنوان بزرگترین مصلح و منادی معاصر بازگشت به قرآن در این باره که چه باید کرد که قرآن کریم بار دیگر در جامعه مسلمانان رسوخ کند و احکام و قوانین و دستورات آن اجرا گردد، راهکارهایی ارائه کرده است که در این کتاب بررسی شده اند.

متاسفانه جوامع انسانی به تدریج اجرای قوانین حیاتبخش این کتاب آسمانی را فراموش و حتی کنار گذاشتند

کتاب مهجوریت قرآن از دیدگاه امام خمینی(ره) در 204 صفحه و در سه فصل تدوین شده است.

در فصل اول کتاب با عنوان «قرآن کتاب زندگی»، ثابت شده است که قرآن به دلیل برخورداری از سه شاخصه «وحیانی بودن، جامعیت و تحریف ناپذیری» شایستگی دارد که برای همیشه کتاب زندگی و برنامه عملی انسان ها باشد و لحظه به لحظه آنها را در زندگی همراهی کند. همچنین در مورد هر شاخصه دلایل عقلی، نقلی و تاریخی را با استناد با آیات و احادیث آورده شده است.

مولف در فصل دوم کتاب ابتدا به مفهوم واژه «مهجوریت» پرداخته و سپس ابعاد مهجوریت قرآن، علل و عوامل موثر در آن و آثار و پیامدهایش را بررسی کرده است.

ابعاد مهجوریت قرآن به چند بخش مهجوریت قرآن در تلاوت، استماع، حفظ، تدبر، تفسیر و مهجوریت قرآن در عمل تقسیم شده است و در هر مورد مولف نظرات امام خمینی(ره) را در کنار مطالب دیگر بیان کرده است. هممچنین علل و عوامل موثر در این مهجوریت را در حوزه های عوامل فکری-فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل سیاسی مورد مطالعه قرار داده است.

در فصل سوم که با عنوان «بازگشت به قرآن در نهضت های اصلاحی» و در سه بخش تدوین یافته است، ابتدا به منظور آگاهی از این که چه زمانی و تحت چه شرایطی شعار بازگشت به قرآن مطرح شده است، بررسی تطور تاریخی اصلاح گری و نوگرایی در جهان اسلام و در ضمن بخش اول نگارش یافته و در بخش دوم بازتاب این اصلاح گرایی و نوخواهی در تفسیر قرآن بررسی شده است.

قرآن به دلیل برخورداری از سه شاخصه «وحیانی بودن، جامعیت و تحریف ناپذیری» شایستگی دارد که برای همیشه کتاب زندگی و برنامه عملی انسان ها باشد و لحظه به لحظه آنها را در زندگی همراهی کند

در بخش سوم منادیان بازگشت به قرآن معرفی شده اند و در بخش چهارم و پایانی مجموعه راهکارهای عملی ارائه شده توسط امام خمینی(ره) برای بازگشت به قرآن در چهار بستر تشکیل حکومت اسلامی، رفع موانع و حجب، تبلیغات و ارائه تفسیر صحیح و مناسب از قرآن بیان شده اند.

در قسمتی از این فصل آمده است: «امام(ره) بازگشت به قران و تبیین و تفسیر صحیح آیات الهی را از قوی ترین انگیزه های الهی خود قرار داد تا آنچه را که طی قرون از یادها رفته بود، به فکر و عمل مسلمانان بازگرداند و تفسیر واقعی قرآن را به آنان بنمایاند.

تفسیر و تبیین آیات الهی نزد امام آنچنان اهمیت دارد که به جرات می توان گفت، از نظر ایشان تفسیر صحیح و مناسب قرآن یکی از راه های احیای آن در جامعه و جزو مهمترین وظایف علماست «این کتاب شریف را، که تنها کتاب سلوک الی الله و یکتا کتاب تهذیب نفوس و آداب و سنن الهیه است... باید به روی مردم مفتوح نمود.

علماء و مفسرین، تفاسیر فارسی و عربی بنویسند و مقصود آنها بیان تعالیم و دستورات عرفانی و اخلاقی و بیان کیفیت ربط مخلوق به خالق و بیان هجرت از دارالغرور به دارالسرور و الخلود باشد؛ به طوری که در این کتاب شریف به ودیعت گذاشته شده». آداب الصلوه،ص 194

«مهجوریت قرآن از دیدگاه امام خمینی(س)» با شمارگان 2000 نسخه و با قیمت 3400 تومان منتشر کرده و در اختیار علاقمندان قرار داده است.

بخش کتاب‌خوانی تبیان