تبیان، دستیار زندگی
ایران به دلیل داشتن شرایط اقتصادی سیاسی و دستگاه‌های امنیتی، امكان وقوع انقلاب رنگی را به حداقل می‌رساند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قدرت نرم و ‌انقلاب رنگی

قدرت نرم و ‌انقلاب رنگی


كتاب «قدرت نرم و ‌انقلاب رنگی (انقلاب رنگی به مثابه تهدید جمهوری اسلامی ایران)»اثری پژوهشی است كه قبل از انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری به نگارش درآمد و در بررسی‌های خود، زمینه بروز انقلاب‌های رنگی را بر اساس ساختار‌های شكل‌گیری و طرح ریزی در ایران گوشزد كرد. این اثر امسال منتشر شده است.

حامد عبدوس، نویسنده‌ی این کتاب در این باره گفت: در این كتاب تلاش شده تا ضمن امکان‌سنجی اجرایی كردن انقلاب رنگی در جمهوری اسلامی ایران، منابع قدرت،‌ شرایط معنوی و ملاحظات ساختاری نظام اسلامی در ایران بررسی و چگونگی مدیریت و دفع این تهدید تبیین شوند.

عبدوس افزود: در واقع، مهمترین هدف این كتاب كه حاصل پژوهشی دانشگاهی به شمار می‌آید، تحلیل و مقایسه ماهیت دو مقوله انقلاب رنگی و ماهیت جمهوری اسلامی است که برای انجام این کار از روش توصیفی، تحلیل و تطبیقی استفاده شده است.

مهمترین هدف این كتاب كه حاصل پژوهشی دانشگاهی به شمار می‌آید، تحلیل و مقایسه ماهیت دو مقوله انقلاب رنگی و ماهیت جمهوری اسلامی است که برای انجام این کار از روش توصیفی، تحلیل و تطبیقی استفاده شده است

وی افزود: در مبحث «انقلاب رنگی در نظر و عمل» رابطه انقلاب رنگی با نظم فرهنگی، نظم بین‌المللی و انتخابات بررسی و در ادامه، هویت انقلاب‌های رنگی یعنی چیستی، ارکان و مراحل انقلاب رنگی در سه بخش مطرح می‌شود.

عبدوس درباره مباحث مطرح در فصل نخست كتاب گفت: بخش نخست با عنوان «انقلاب رنگی؛ رویکردی نظری» در سه فصل مجزا به ماهیت، عوامل وقوع و بازیگران حاضر در انقلاب‌های رنگی می‌پردازد كه در فصل نخست با عنوان «ماهیت انقلاب‌های رنگی» ضمن تشریح ماهیت، تفاوت‌ها و شباهت‌های انقلاب‌های رنگی با انقلاب‌های رایج دنیا، در نهایت با قرار دادن انقلاب‌های رنگی در سنخ براندازی‌های نرم، به پایان می‌رسد.

وی افزود: فصل دوم با عنوان «ریشه‌ها و عوامل مؤثر در انقلاب‌های رنگی» به مرور عوامل شکل‌گیری انقلاب‌های رنگی پرداخته و در این بین با اشاره به رژیم‌های دو رگه، بر عواملی نظیر نوع نظام‌های سیاسی، توان اقتصادی نظام، نسل جدید، ملی‌گرایی مدنی و ارتباطات پیشرفته، وحدت و انسجام مخالفان و نظام بین‌المللی و دولت‌های مداخله‌گر تاکید شده است.

عبدوس ادامه داد: در فصل سوم نیز با عنوان «بازیگران عرصه انقلاب رنگی» بازیگران این عرصه نظیر نخبگان و مخالفان سیاسی، سازمان‌های غیردولتی (سمن‌ها)، احزاب سیاسی، جنبش‌های دانشجویی و فعالان جوان به همراه رسانه‌های همگانی معرفی می‌شوند.

در فصل نخست با عنوان «انقلاب رنگی در حوزه‌های پساکمونیستی» پس از مرور انقلاب گل رز گرجستان، انقلاب نارنجی اوکراین و انقلاب لاله‌ای قرقیزستان، پیامدهای انقلاب‌های رنگی در حوزه‌های پسا کمونیستی تبیین می‌شوند

مولف اثر تصریح كرد: بخش دوم نیز با عنوان «انقلاب رنگی؛ رویکردی عملی» در دو فصل مجزا به بررسی سابقه وقوع انقلاب‌های رنگی پرداخته می‌شود. در فصل نخست با عنوان «انقلاب رنگی در حوزه‌های پساکمونیستی» پس از مرور انقلاب گل رز گرجستان، انقلاب نارنجی اوکراین و انقلاب لاله‌ای قرقیزستان، پیامدهای انقلاب‌های رنگی در حوزه‌های پسا کمونیستی تبیین می‌شوند.

در فصل دوم نیز الگوی انقلاب کاج لبنان و پیامدهای مختلف آن را که به شکست انقلاب رنگی منجر شد، مرور شده است، زیرا این انقلاب که توسط عناصر غرب‌گرا سازمان‌دهی شد، در نهایت با پیروزی حزب الله لبنان، شکست سنگینی به جبهه‌ طرفدار غرب وارد ساخت.

وی وجه تمایز این اثر با آثار مشابه در این حوزه را در بخش سوم كتاب دانست و افزود: این بخش با عنوان «انقلاب رنگی؛ ملاحظات ایرانی» در سه فصل مجزا به تشریح تلاش‌های صورت گرفته برای برپایی انقلاب رنگی در ایران، شرایط امكان و امتناع انقلاب رنگی اقدام می‌كند.

وی درباره مباحث مطرح شده در این بخش گفت: فصل نخست با عنوان «تلاش خارجی برای مدیریت انقلاب رنگی در ایران» به شكست و ناكامی دشمنان انقلاب اسلامی در استفاده از قدرت سخت و توسل آنها به شیوه‌های براندازی نرم اشاره می‌كند و سپس طرح برپایی انقلاب رنگی در ایران و افشای آن توسط وزارت اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته است.

این كتاب «شرایط امتناع یا امكان» را در ایران توضیح می‌دهد كه چگونه وجود NGOهای داخلی و خارجی به وقوع انقلاب‌های رنگی كمك می‌كنند و نقش فضای مجازی، رسانه‌‌ها و دیگر عوامل در این باره را برمی‌شمرد و در ادامه، شرایط امتناع را برای مقابله تشریح می‌كند

وی ادامه داد: در فصل دوم با عنوان «امکان انقلاب رنگی؛ از فرصت سیاسی تا کنش اجتماعی» به ارایه چارچوب تحلیلی در زمینه شرایط وقوع انقلاب رنگی در ایران می‌پردازد و در فصل سوم با عنوان «شرایط امتناع انقلاب رنگی در ایران» شرایط امتناع و محدودیت‌های وقوع انقلاب رنگی در ایران بررسی و ضمن مرور محدودیت‌ها و موانع برپایی انقلاب رنگی در ایران، بر آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی به مثابه قدرت نرم ایران نیز تاكید می‌شود.

وی ادامه داد: این كتاب «شرایط امتناع یا امكان» را در ایران توضیح می‌دهد كه چگونه وجود NGOهای داخلی و خارجی به وقوع انقلاب‌های رنگی كمك می‌كنند و نقش فضای مجازی، رسانه‌‌ها و دیگر عوامل در این باره را برمی‌شمرد و در ادامه، شرایط امتناع را برای مقابله تشریح می‌كند.

وی درباه امكان وقوع انقلاب رنگی در ایران گفت: این كتاب به تشریح حوادث انتخابات نمی‌پردازد، بلكه در بررسی‌ها خود، اتفاقات قبل مانند ماجرای هاله اسفندیاری و حركت به سوی دموكراسی را به صورت تحركاتی برای ایجاد شرایط بررسی می‌كند كه غرب از آن حمایتی همه جانبه داشت. ایران به دلیل داشتن شرایط اقتصادی سیاسی و دستگاه‌های امنیتی، امكان وقوع انقلاب رنگی را به حداقل می‌رساند و اگر اتقاق‌های با عنوان انقلاب رنگی در ایران به وقوع بپیوندد، به پیروزی منجر نمی‌شود.

وی درباره راه‌كار‌های پیشنهادی گفت: نظام‌ جمهوری اسلامی ایران دارای دو بعد مردم‌سالاری دینی و جمهوری اسلامی است كه باید برای رسیدن به تعالی و پیروزی در مقابله با جنگ نرم دشمنان، همسوی یكدیگر حركت كنند.

عبدوس درباره جامعه مخاطب اثر گفت: این كتاب كاملا دانشگاهی است و می‌تواند مورد توجه دانشجویان علوم سیاسی و علوم اجتماعی قرار بگیرد.

چاپ نخست كتاب فوق در شمارگان 1000نسخه، 406 صفحه‌ و قیمت 75000 ریال منتشر و روانه بازار نشر شده است.

بخش کتاب‌خوانی تبیان


منبع: خبرگزاری کتاب ایران