تبیان، دستیار زندگی
انحراف آمریکایی در انقلاب مصر
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انحراف آمریکایی در انقلاب مصر


خواست مردم مصر در کنار اعتراض به فقر و سرکوب و فساد مالی، کوتاه شدن دست استعمار اسرائیل و آمریکا است. مردم مصر فساد چندین ساله حاکم بر کشور را ناشی از سرسرپردگی "حاکم ساقط شده مصری" در قبال آمریکا و اسرائیل می دانند.


شهر قاهره مصر و شهادت محمد عاطف

با این حال عده ای از عمال رسانه ای آمریکا و جریان به ظاهر روشنفکری در جهان عرب تلاش می کنند جهت گیری اصلی تظاهرات مصر را وارونه جلوه دهند.نقش این خط خبری و رسانه ای در مصر و دیگر کشورهای عربی این است که خیزش مردمی جهان عرب، مسیر انقلاب ایران را طی نکند و مصر نیز تبدیل به یک کشور دیگر اسلامی و انقلابی نشود.این ادعائی است که سران آمریکائی و صهیونیستی به صراحت آنرا اعلام کرده اند.

به این ترتبیب رسانه های غربی اعتراضات ضدآمریکائی و ضداسرائیلی مردم مصر را سانسور می کنند و از انطرف مقامات آمریکائی از جمله رئیس جمهور ایالات متحده تلاش می کند که خود را در کنار معترضین قرار دهد.

همزمان برخی افراد در داخل مصر نیز ماموریت یافتند تا این تظاهرات را از جهت اصلی خود خارج کنند.نمونه آشکار آن مصاحبه نوال السعداوی فمینیست  مصری است که در گفت وگو با شعله ایرانی در رادیو ملی سوئد تلاش می می کند مبارازت جوانان مصری را صرفا برای پول و رفع فقر و آزادی نشان دهد.

در همین رابطه روزنامه لس انجلس تایمز نیز در تحلیلی به نقل از آگاهان سیاسی اورشلیم نوشت: تا به امروز، شعارهای ضد آمریکائی در تظاهرات مصر شنیده نشده، ولی در خارج از مصر، شماری از گروه هائی که به حمایت از مردم آن کشور به تظاهرات پرداختند، شعارهای ضد آمریکائی بر سر دست حمل می کردند.

بااین حال یک یک تحلیلگر اسرائیلی،اعتراف می کند:" برخی رسانه های همگانی بریتانیا و به ویژه شبکه های تلویزیونی خصوصی را متهم ساخت که از دو رشته تظاهراتی که هم زمان، یکی توسط افراد سکولار و دیگری توسط افراد اسلامی علیه حکومت پرزیدنت مبارک برگزار شده بود، تظاهرات مذهبی را نادیده گرفتند و تنها درباره تظاهرات سکولار خبر پخش کردند، تا مبادا در اذهان شهروندان بریتانیا و غرب چنین تداعی شود که بنیادگرایان اسلامی هستند که رویدادهای مصر را شکل می دهند."

نکته مهمتر این است که خط وارونه جلوه دادن تظاهرات مصری ها در دیگر کشورها و رسانه های آنها نیز در حال پی گیری است.در همین رابطه آمریکائی ها تلاش می کنند نقش ایران در تحولات مصر را بی اثر جلوه دهند

این درحالی است که اغلب رسانه های غربی حضور میلیونی مردم مصر در میدان التحریر را که یكصدا شعار می‌دهند  "دولت مصر مزدور آمریكا و اسرائیل است" را سانسور کردند.

واشنگتن پست در گزارشی می نویسد که شعار های ضد امریکائی به هیچ وجه در میان تضاهر کنندگان رایج نیست.این رسانه در ادامه تلاش می کند که معترضان مصری را حامی آمریکا نشان دهد ولی با این حال اعتراف می کند که در میان مردم شعارهائی هم از این دست شنیده می شود:"مردم در میدان قاهره با شعار نه کنتاکی (مرغ سوخاری کنتاکی امریکائی) نه کنتاکی، این پیام را به مقامات واشنگتن میدهند که زمزمه‌ها علیه امریکا در حال شکل ‌گیری است."

مصر پس از پیروزی

اما نکته مهمتر این است که خط وارونه جلوه دادن تظاهرات مصری ها در دیگر کشورها و رسانه های آنها نیز در حال پی گیری است.در همین رابطه آمریکائی ها تلاش می کنند نقش ایران در تحولات مصر را بی اثر جلوه دهند. آمریکا به دنبال ان است که طرفداران و عمال و مزدوران خود در دیگر کشورها از جمله ایران را به صحنه بیاورد تا نمایش حمایت آمریکا از مردم مصر کامل شود.از اینرو چند روزی است که عده ای از وابستگان و مزدوران آمریکائی در ایران با هدف وارونه جلوه دادن اعتراضات اسلامی و ضداستعماری و ضدآمریکائی مصری وارد صحنه شدند.این افراد کسانی هستند که در ایران و حتی جهان اسلام و خود غرب به عنوان عوامل آمریکا و اسرائیل شناخته می شوند و از اینرو همراه شدن آنها با مردم مصر می تواند تلقی ضد آمریکائی نبودن اعتراضات مردم مصر را تحکیم ببخشد.

این درحالی است که روز جمعه هفته گذشته و در راه پیمائی 22 بهمن، مردم ایران با صدای بلند مطالبه اصلی جهان اسلام و از جمله مردم مصر را به گوش جنایتکاران غربی رساندند.

بخش سیاست


منبع:الف