تبیان، دستیار زندگی
رژیم نامبارک مصری از دادن اجساد این 5 نفر به خانواده هایشان خودداری کرد و آن ها را به طور پنهانی در گورستان ناشناسی به خاک سپرد و تا همین امروز نیز محل دفن این شهیدان ناشناس است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شهدایی که مبارک مزارشان را پنهان کرد

رژیم نامبارک مصری از دادن اجساد این 5 نفر به خانواده هایشان خودداری کرد و آن ها را به طور پنهانی در گورستان ناشناسی به خاک سپرد و تا همین امروز نیز محل دفن این شهیدان ناشناس است.

شهدایی که مبارک مزارشان را پنهان کرد

در آستانه به ثمر نشستن انقلاب ملت مصر و سقوط فرعون نامبارک ، جای شهدای بزرگ نهضت اسلامی مصر خالی است. جوانانی که در بزنگاهی سرنوشت ساز تصمیم گرفتند لکه ننگ خیانت فرعون پیشین مصر «انور سادات» را از دامان ملت خود پاک کنند و با اعطای جان خود ، عزتی دوباره به سرزمین خویش ببخشند. این جوانان مجاهد عبارت بودند از: ستوان یکم خالد احمد شوقی الاسلامبولی، عبدالحمید عبدالسلام عبدالعال، عطا طایل حمیده رحیل، حسین عباس محمد .

این افراد توانستند تحت رهبری سروان خالد اسلامبولی ، عملیات اعدام «انورسادات » را با موفقیت طراحی و و در روز ششم اکتبر 1981 به اجرا برسانند. فرعون بعدی مصر ، یعنی محمد حسنی مبارک ، بلافاصله پس از رسیدن به قدرت ، این جوانان شهادت طلب را به بیدادگاه نظامی سپرد و حکم اعدامشان را امضا نمود.

رژیم نامبارک مصری از دادن اجساد این 4 نفر به خانواده هایشان خودداری کرد و آن ها را به طور پنهانی در گورستان ناشناسی به خاک سپرد و تا همین امروز نیز محل دفن این شهیدان ناشناس است.

32 سال پیش ، این جوانان ، سودای اعدام فرعون و برقراری حکومتی اسلامی را در مصر در سر داشتند. گرچه افتخار قتل فرعون زا در کارنامه ملت خود ثبت کردند اما تقدیر چنین بود که مردم مصر ، حکومت فرعونی دیگر را تجربه کنند تا این بار نه تنها چند ده جوان انقلابی ، بلکه چند ده میلیون مسلمان مصری ، سرنوشت آخرین فرعون مصر را رقم بزنند و او را روانه زباله دان تاریخ نمایند.

و اینک به مناسبت سقوط نامبارک مصر ، برای نخستین بار در ایران ، تصاویر سه همرزم دیگر شهید خالد اسلامبولی را در عملیات اعدام انورسادات منتشر می نماییم.

شهدایی که مبارک مزارشان را پنهان کرد

محمد انور سادات و محمد حسنی مبارک ، فراعنه اسبق و سابق مصر ، دقایقی قبل از آغاز عملیات شهید خالد اسلامبولی

شهدایی که مبارک مزارشان را پنهان کرد

اولین ثانیه های آغاز عملیات اعدام فرعون مصر

شهدایی که مبارک مزارشان را پنهان کرد

شهید خالد اسلامبولی و یارانش ، جایگاه فرعون مصر را به گلوله می بندند

شهدایی که مبارک مزارشان را پنهان کرد

شهید خالد احمد شوقی اسلامبولی(طراح و رهبر عملیات اعدام فرعون مصر)

شهدایی که مبارک مزارشان را پنهان کرد

شهید حسین عباس محمد(از مجریان عملیات اعدام فرعون مصر)

شهدایی که مبارک مزارشان را پنهان کرد

شهید عطاطایل حمید (از مجریان عملیات اعدام فرعون مصر)

شهدایی که مبارک مزارشان را پنهان کرد

شهید عبدالحمید عبدالسلام عبدالعال(از مجریان عملیات اعدام فرعون مصر)

بخش فرهنگ پایداری تبیان


منبع :

مشرق نیوز