تبیان، دستیار زندگی
لندن: یك مرد انگلیسی به جرم پرداخت نكردن 10 درصد از مالیات سالیانه خود در دادگاه محاكمه شد. این مرد بیش از دو سال است كه 10 درصد از مالیات خود را پرداخت نمی كند. او در توجیه عملكرد خود در دادگاه گفت: من زمانی مالیات خود را ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نمی خواهم از مالیاتم برای جنگ عراق استفاده شود


لندن: یك مرد انگلیسی به جرم پرداخت نكردن 10 درصد از مالیات سالیانه خود در دادگاه محاكمه شد.

این مرد بیش از دو سال است كه 10 درصد از مالیات خود را پرداخت نمی كند. او در توجیه عملكرد خود در دادگاه گفت: من زمانی مالیات خود را به صورت كامل پرداخت خواهم كرد كه مطمئن باشم این پول در راه درست مصرف می شود، اما با توجه به این كه قرار است 10 درصد از این مالیات صرف جنگ در عراق بشود، حاضر به پرداخت این مبلغ نیستم. با توجه به این كه قرار است از این پول در امور ضد بشری استفاده بشود دولت نمی تواند مرا مجبور به پرداخت آن نماید، چون در غیر این صورت مصداق بارز نقض حقوق بشر خواهد بود.

به هر حال قاضی به این مرد اخطار کرده در صورتی كه مالیاتش را نپردازد به حبس محكوم خواهد شد.

منبع:اینترنت

سایر اخبار عجیب و غریب