تبیان، دستیار زندگی
به مناسبت رحلت حضرت آیت الله سامت در شهر عالم خیز قزوین کنگره علمی برگزار گردید که اجمالا به معرفی برخی از مقالات ارائه شده در کنگره پرداخته می شود:
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
کنگره آیت الله سامت قزوینی1

کنگره آیت الله سامت قزوینی(1)

به مناسبت رحلت حضرت آیت الله سامت در شهر عالم خیز قزوین کنگره علمی برگزار گردید که اجمالا به معرفی برخی از مقالات ارائه شده در کنگره پرداخته می شود:

1.رساله اصول عقايد، اثر فخر رازى، به تصحيح آقاى دكتر قاسم انصارى.

اين رساله به زبان فارسى و در موضوع علم كلام فراهم آمده است و فخر رازى، در اين اثر بازمانده از قرن ششم نام استادان خود را در اصول و فروع ذكر مى كند. اين رساله كلامى براساس مذهب شافعى نگارش يافته است.

2.مقوله (كفر) در قلمرو حقوق اسلامى، به قلم آقاى محمدرضا بندرچى.

مبحث كفر از مقولاتى است كه در حقوق اسلامى مكانتى مهم را دارا است. از اين جهت نويسنده مقاله به بررسى لغوى واژه كفر و كافر و بررسى فقهى اين دو واژه پرداخته است. در ضمن بحث اقسام كافر را شمرده و شرايط تحقق كفر را مورد پژوهش قرار داده است. سپس گروهى از فرق منتسب به اسلام را كه حكم به كفر آنها شده به طور اجمال معرفى نموده است.

3.ياران قزوينى ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ به قلم آقاى سيد مهدى حائرى قزوينى.

در اين مقاله، تنى چند از محدثان والامقام شيعه، كه به شهر تاريخى قزوين منتسب بوده اند و از مفاخر اين ديار به شمار مى آيند، معرفى شده اند و نمونه هايى از احاديث نورانى كه از ائمه اطهار(ع) نقل كرده اند، بيان گرديده است.

سپس به شرح حال چهار نفر پرداخته كه عبارتند از: احمد بن حاتم بن ماهويه قزوينى، احمد بن حارث قزوينى، خيران بن اسحاق زاكانى و داود بن سليمان غازى قزوينى.

4.لزوم شرط ضمن عقد جائز، به قلم آقاى هادى حبيبا.

معروف است كه از نظر مشهور فقهاى اماميه شرط ضمن عقد جايز، لازم نيست. اين مقاله بر آن است تا ضمن بررسى نظريه مشهور، بدين سؤال پاسخ دهد كه آيا از ديدگاه فقهاى اماميه شرط ضمن عقد جايز، هيچ گونه التزامى را به وجود نمى آورد، يا اينكه در حدود عقد اصلى، وى را به مفاد شرط، متعهد و ملتزم مى سازد؟

اين مقاله كوتاه به چهل كتاب فقهى از متقدمين و متأخرين نظر كرده است.

5.واعظ قزوينى وصفى آباد، به قلم آقاى محمدعلى حضرتى.

مقاله اى است كوتاه در شرح حال ميرزا رفيع الدين واعظ قزوينى، دانشمند برجسته، سخن سراى توانا و نويسنده چيره دست قرن يازدهم هجرى. نويسنده مقاله انتساب اين شخصيت بزرگ را به روستاى صفى آباد (از توابع قزوين) مورد ترديد قرار داده و پس از بررسى نتيجه مى گيرد كه روستايى با اين نام در حوالى قزوين، وجود خارجى ندارد و انتساب واعظ قزوينى به صفى آباد، حاصل يك اشتباه و سهل انگارى محققى پُركار است كه موجب ايجاد خطا در آثار پژوهشگران ديگر شده است.

6.تأملى در باب آزادى و نسبت آن با دين، به قلم آقاى دكتر سيد محمد حكاك.

نويسنده مقاله مطالب خود را در دوازده شماره خلاصه مى كند. ابتدا در معناى آزادى سخن مى گويد و سپس حدود آزادى و معنى آزادى از خدا را شرح مى كند. همچنين آزادى اجتماعى را توضيح مى دهد و سرانجام رابطه آزادى و دين را مستدلاً بيان مى كند.

7.مثالى ازاهتمام مردم قزوين در حفظ وحدت كشور، به قلم آقاى دكتر سيد محمد دبيرسياقى.

نويسنده محترم مقاله اقدام به شرح مقاومتى از مقاومت هاى بسيار قزوينيان در يكى از درگيرى هاى داخلى مى پردازد.

وى پس از مقدمه اى كوتاه با اشاره به جريان يورش صادق خان شقاقى پس از قتل آغامحمدخان قاجار به قزوين، از ايستادگى اهالى قزوين و مقاومت و پايدارى سرسختانه ايشان در نگهدارى شهر از سقوط و حمله صادق خان به تهران سخن مى گويد.

پايان مقاله را به مناسبتى در شرح حال علامه سيد مسعود شيخ الاسلام قزوينى اختصاص داده است.

8.سه جنبه اعجازى قرآن كريم، اثر آية اللّه سيد ابوالحسن رفيعى قزوينى، تنظيم و ويرايش به قلم آقاى محمدرضا بندرچى.

در اين مقاله كوتاه فقط به سه جنبه از جنبه هاى اعجازى قرآن مجيد پرداخته شده كه عبارتند از: 1. اخبار از غيب؛ 2. جنبه علمى؛ 3. جنبه ادبى.

9.رساله ردّ بر صوفيه، اثر علامه سيد ابوالحسن تنكابنى قزوينى (متوفاى 1286 ق)، به تصحيح آقاى سيد جمال الدين زرآبادى.

مقدمه اين رساله، شامل مرورى بر تاريخ تصوف و معرفى كتاب هايى چند در ردّ صوفيه است. متن رساله هم در بروز برخى از خوارق عادات عده اى از متصوفه و اين كه نبايد اين امر را دليل حقانيت آنان دانست، پرداخته است.

10.فى المقبوض بالعقد الفاسد، به قلم آية اللّه ميرزا رحيم سامت.

اين رساله به زبان عربى و از تقريرات درس آية اللّه سيد ابوالحسن اصفهانى است، كه به يكى از مسائل مهم فقهى در بخش معاملات مى پردازد. خلاصه بحث اين است كه: آنچه به وسيله عقد فاسد يا انجام دادن معامله اى فاسد گرفته مى شود، هرچند كه عقدى هم در كار نباشد، مشترى آن چيز را مالك نمى شود و ضمان هم دارد. سپس به تشريح و استدلال هاى مسأله به طور مفصل پرداخته است.


منبع: کتاب رهپوی هدایت

تهیه و فرآوری: گروه حوزه علمیه