تبیان، دستیار زندگی
در دوران طلبگی ایشان، هنوز حوزه قزوین، رونقی فراوان داشت. علمای بزرگی ، از جمله: حاج سیّد موسی زرآبادی، حاج میرزا علی طارمی، حاج آقا نصرالله و... در این حوزه، به تدریس و تربیت طلاب و ارشاد مردم اشتغال داشتند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تحصیلات

دوران تحصیل

وضع معیشتی

اساتید

دوران تحصیل

حوزه قزوین، پیش از قم، حوزه قوی و با سابقه تاریخی بوده است. مدارس فراوان و قدیمی این شهر، گواه این گفته است.

در دوران طلبگی ایشان، هنوز حوزه قزوین، رونقی فراوان داشت. علمای بزرگی ، از جمله: حاج سیّد موسی زرآبادی، حاج میرزا علی طارمی، حاج آقا نصرالله و...در این حوزه، به تدریس و تربیت طلاب و ارشاد مردم اشتغال داشتند

ولی متأسفانه با تسلط رضاخان، حوزه قزوین، از هم گسست. وقتی آیت الله سامت از نجف اشرف برگشت، تمامی مدارس قزوین، به جز مولاقلی خان در اختیار دولتیها بود. آن مدرسه باقی مانده هم، بسیار کم رونق بود و تعداد اندکی طلبه داشت که بی برنامه و بدون ضابطه سرگرم تحصیل بودند.

پس از این که ایشان در قزوین، ماندگار شد، از جمله کارهایی که انجام داد، بیرون آوردن این مدارس، از دست دولتیها بود. این کار، با تلاش بسیار انجام پذیرفت و شکر خدا، حوزه دگر بار سروسامان گرفت.

اوضاع معیشتی

از نظر معیشتی، در آن زمان، شهریه ای نبود. مرحوم آقا سیّد ابوالحسن اصفهانی، کمکهایی می کرد، ولی آیت الله سامت، باهمان پولی که خانواده ایشان از قزوین برایشان می فرستاد، روزگار می گذراند.

اساتید

ادبیات و معالم را بیشتر، از محضر مرحوم مفیدی فرا گرفت، سطح را در نزد عالمان و اساتید بزرگواری چون: شیخ حسن نویسی، همدانی، حجت و... آموخت. عمده خارج فقه و اصول را در خدمت آیات عظام: آقا سید ابوالحسن اصفهانی و آقا ضیاء عراقی بود.

از آغاز ورود به نجف اشرف، تا روز بازگشت به قزوین، هیچگاه درس مرحوم سیّد را ترک نکرد و همیشه مقیّد بود، در درس فقه ایشان، شرکت فعال و با نشاطی داشته باشد.

دو دوره هم در درس اصول مرحوم آقا ضیاء عراقی شرکت کرد و با جدیت تمام دوره اول درس را به صورت کامل نوشت.

البته در بین آن دو درس، از محضر اساتید بزرگواری چون:

نائینی، کمپانی، مشکینی، محمد رضا آل یاسین، شیخ کاظم شیرازی، در فقه و اصول بهره های فراوان برد.

منبع: نشریه حوزه شماره67

تهیه و فرآوری: گروه حوزه علمیه