تبیان، دستیار زندگی
این یك حقیقتى است كه امروز در مقابل اسلام و مسلمین، جبهه‌اى وجود دارد. امت اسلامى به صورت واحدى مواجه است با تهدید دشمنان. خطاست اگر خیال كنیم كه دشمنان اسلام و مسلمین، این بخشِ از دنیاى اسلام را دشمن میدارند، آن بخشِ از دنیاى اسلام را دوست میدارند؛ اینجو
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بیانات دردیدار مسئولان نظام‌ و سفرای كشورهای اسلامی

19/6/1389

دیدار کار آفرینان برتر با مقام معظم رهبری

این یك حقیقتى است كه امروز در مقابل اسلام و مسلمین، جبهه‌اى وجود دارد. امت اسلامى به صورت واحدى مواجه است با تهدید دشمنان. خطاست اگر خیال كنیم كه دشمنان اسلام و مسلمین، این بخشِ از دنیاى اسلام را دشمن میدارند، آن بخشِ از دنیاى اسلام را دوست میدارند؛ اینجور نیست. آنها با امت اسلام مخالفند؛ چون در ذات اسلام، در جوهر اسلام، ایستادگىِ در مقابل زورگویان و سلطه‌طلبان وجود دارد. با اسلام مواجه‌اند، با اسلام مقابلند. این وظیفه‌ى ماست؛ وظیفه‌ى همه‌ى دنیاى اسلام است.

و ما امروز مشاهده میكنیم كه خوشبختانه بسیارى از ملتها به حقایقى آشنا شدند و پى بردند كه شاید در ده‌ها سال گذشته این حقایق براى آنها روشن نبود.

و ملت عزیز ما خوشبختانه یك الگوست. ملت ما بیدار است؛ ملت ما متحد است؛ ملت ما مسائل جهانى را با علاقه و دلسوزى دنبال میكند؛ به مسائل دنیاى اسلام مى‌پردازد. این به بركت ایمان است؛ به بركت بیدارى اسلامى است.

اگر خیال كنیم كه دشمنان اسلام و مسلمین، این بخشِ از دنیاى اسلام را دشمن میدارند، آن بخشِ از دنیاى اسلام را دوست میدارند؛ اینجور نیست

و این، آن راهى است كه امام بزرگوار ما - كه رحمت و رضوان خدا بر او باد - پیش پاى ما گذاشت و ما این راه را طى میكنیم و تهدیدها و مخالفتها و خصومتها و غرض‌ورزى‌ها و نانجیبانه عمل‌كردن‌هائى كه انسان مشاهده میكند در بخشهاى مختلف آن جبهه‌ى گسترده، نخواهد توانست این ملت را از این راه باز بدارد.

فرآوری:پریسا چیذری

بخش سیاست تبیان


منبع:دفتر حفظ ونشر وآثار  آیت العظمی خامنه ای