تبیان، دستیار زندگی
بخش ورزشی تبیان ویژه نامه ای به مناسبت ایام پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران تهیه کرده است. در این...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خاطرات و حضور در راهپیمایی 22 بهمن با 22 چهره ورزشی(اختصاصی)

خاطرات و حضور در راهپیمایی 22 بهمن با 22 چهره ورزشی(اختصاصی)خاطرات و حضور در راهپیمایی 22 بهمن با 22 چهره ورزشی(اختصاصی)خاطرات و حضور در راهپیمایی 22 بهمن با 22 چهره ورزشی(اختصاصی)خاطرات و حضور در راهپیمایی 22 بهمن با 22 چهره ورزشی(اختصاصی)
خاطرات و حضور در راهپیمایی 22 بهمن با 22 چهره ورزشی(اختصاصی)خاطرات و حضور در راهپیمایی 22 بهمن با 22 چهره ورزشی(اختصاصی)خاطرات و حضور در راهپیمایی 22 بهمن با 22 چهره ورزشی(اختصاصی)خاطرات و حضور در راهپیمایی 22 بهمن با 22 چهره ورزشی(اختصاصی)خاطرات و حضور در راهپیمایی 22 بهمن با 22 چهره ورزشی(اختصاصی)خاطرات و حضور در راهپیمایی 22 بهمن با 22 چهره ورزشی(اختصاصی)
خاطرات و حضور در راهپیمایی 22 بهمن با 22 چهره ورزشی(اختصاصی)خاطرات و حضور در راهپیمایی 22 بهمن با 22 چهره ورزشی(اختصاصی)
خاطرات و حضور در راهپیمایی 22 بهمن با 22 چهره ورزشی(اختصاصی)خاطرات و حضور در راهپیمایی 22 بهمن با 22 چهره ورزشی(اختصاصی)
خاطرات و حضور در راهپیمایی 22 بهمن با 22 چهره ورزشی(اختصاصی)خاطرات و حضور در راهپیمایی 22 بهمن با 22 چهره ورزشی(اختصاصی)
خاطرات و حضور در راهپیمایی 22 بهمن با 22 چهره ورزشی(اختصاصی)خاطرات و حضور در راهپیمایی 22 بهمن با 22 چهره ورزشی(اختصاصی)
خاطرات و حضور در راهپیمایی 22 بهمن با 22 چهره ورزشی(اختصاصی)خاطرات و حضور در راهپیمایی 22 بهمن با 22 چهره ورزشی(اختصاصی)
خاطرات و حضور در راهپیمایی 22 بهمن با 22 چهره ورزشی(اختصاصی)خاطرات و حضور در راهپیمایی 22 بهمن با 22 چهره ورزشی(اختصاصی)
خاطرات و حضور در راهپیمایی 22 بهمن با 22 چهره ورزشی(اختصاصی)
خاطرات و حضور در راهپیمایی 22 بهمن با 22 چهره ورزشی(اختصاصی)
خاطرات و حضور در راهپیمایی 22 بهمن با 22 چهره ورزشی(اختصاصی)
خاطرات و حضور در راهپیمایی 22 بهمن با 22 چهره ورزشی(اختصاصی)
خاطرات و حضور در راهپیمایی 22 بهمن با 22 چهره ورزشی(اختصاصی)

بخش ورزشی تبیان ویژه نامه ای به مناسبت ایام پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران تهیه کرده است. در این ویژه نامه شما می توانید خاطرات و شنیده های 22 ورزشکار و اهالی ورزش کشور و همینطور اظهارات جامعه ورزش کشور در خصوص شرکت در راهپیمایی 22 بهمن را ملاحظه کنید.

همچنین ضمن دعوت شما ورزش دوستان برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن توجه تان را به مرور بعضی خاطرات جالب در این ویژه نامه جلب می نمائیم.

سوالات مطرح شده از 22 چهره ورزشی

1- خاطرات و یا شنیده های خود از ایام پرشکوه انقلاب را نقل کنید؟

2- حضور جامعه ورزشی را در راه پیمایی 22 بهمن چگونه ارزیابی می کنید؟