تبیان، دستیار زندگی
رئیس سازمان تربیت بدنی گفت: برای ایجاد باشگاههای فرهنگی - ورزشی خصوصی نیازمند ارائه ی تسهیلات دولت هستیم .........
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برنامه برای وزارت ورزش زود است!

سعیدلو و مشایی

رئیس سازمان تربیت بدنی گفت: برای ایجاد باشگاههای فرهنگی - ورزشی خصوصی نیازمند ارائه ی تسهیلات دولت هستیم.

علی سعید لو  افزود: ما امروز به سمت خصوصی سازی باشگاههای ورزشی حرکت می کنیم، اما برای اینکه بخش خصوصی نیز ترغیب به سرمایه گذاری در امر ورزش شود نیاز است تا دولت تسهیلات بانکی، امکانات و همچنین زمینهای مورد نیاز را در اختیار این بخش قرار دهد.

وی در گفت و گو با ایسنا،تصریح کرد: البته ما اخیرا بخشی از این برنامه را شروع کرده‌ایم و از اعتبارات خودمان برای ارائه تسهیلاتی به بخش خصوصی اقدام کردیم.

رییس سازمان تربیت بدنی درجواب به این سوال که به نظر می‌رسد هم اکنون در توزیع منابع مالی تربیت بدنی در میان استانهای برخوردار و کم برخوردار ناعدالتیهایی صورت می گیرد و این شعار عدالت ورزی دولت را زیر سوال می برد، گفت: بودجه ی ورزش کشور طی سالهای گذشته رشد چند برابری داشته است که این میزان در دو بخش عمرانی و جاری هزینه می‌شود. مثلا طی هفته گذشته پروژه‌های عمرانی ورزشی با اعتبار 140 میلیارد تومان افتتاح شد و این برای 10 روز گذشته بوده است و در طول سال ادامه خواهد داشت. بودجه ی ورزش مشخص است. جمعبندی و ضابطه‌مندی شده و ما با توجه به تعریف فرمول به فدراسیونها، استانها و هیئتهای ورزشی اعتبارات پرداخت می کنیم.

احمدی نژاد و سعیدلو

وی تصریح کرد: با توجه به حرکت ما به سوی خصوصی سازی ورزش، باید طوری شود که دستگاههای اجرایی درگیر با مقوله ورزش خودشان از بخش خصوصی تامین منابع كنند و دولت در زیرساختها و ارائه ی تسهیلات به آنها کمک کند. قطعا وقتی این تعادل انجام گیرد، در پرداختها و هزینه‌ها نیز تعادل مکفی صورت خواهد گرفت.

وی یاد آور شد: با این همه این را قبول داریم که باید در موضوع ناعدالتی در توزیع منابع ورزش دقت بیشتری داشته باشیم و آن را در برنامه خود قرار داده‌ایم.

سعیدلو در پاسخ به اینکه از شما برای پست وزارت ورزش و جوانان برنامه‌ای خواسته شده است یا خیر به این جمله که "هنوز برای خواستن برنامه برای این وزارتخانه زود است و به موقع اقدام خواهد شد" بسنده کرد.

بخش ورزشی


منبع: ایسنا