تبیان، دستیار زندگی
معرفی یک کتاب برای مبلغان اسلام هراس بنیادین و اروپا مداری و ظهور اسلام‌گرایی تألیف: بابی سعید
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کتابی برای مبلغان اسلام

قسمت اول

«هراس بنیادین و اروپا مداری و ظهور اسلام‌گرایی»

تألیف: بابی سعید، ترجمه غلامرضا جمشیدی‌ها  و موسى عنبرى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،   1379

بی شک توجه روحانیون و مبلغان اصیل اسلام به پروژه اسلام هراسی به عنوان مهمترین راهکار غرب در مقابل تبلیغات اسلامی یکی از ضروریات ایشان است تا با توجه به شگردهای جهان غرب علیه اسلام، راهکارها و مهارتهای لازم را به عنوان پاد زهر شناسایی و اعمال کنند.

كتاب «هراس بنیادین و اروپا مداری و ظهور اسلام‌گرایی» نوشته بابی سعید، استاد جامعه شناسی دانشگاه منچستر انگلستان و مدیر «مركز مطالعات جهانی شدن» یکی از بهترین آثار در این زمینه می¬باشد. از این رو در چند شماره ه معرفی این کتاب و گزارشی از مطالب مهم آن خواهیم پرداخت.

متن انگلیسی كتاب سال 1997 میلادی منتشر شده و در سال 1379 شمسی توسط آقایان دكتر غلامرضا جمشیدی‌ها و موسی عنبری ترجمه و از سوی مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران منتشر شده است. كتاب مزبور دارای یك مقدمه و پنج فصل و یك مؤخره به ترتیب ذیل می باشد:

مقدمه: بازگشت سركوب شدگان

فصل اول: چارچوب نظری بنیادگرایی.

فصل دوم: اندیشه هایی درباره اسلام گرایی (بازاندیشی در اسلام).

فصل سوم: كمالیسم و سیاسی شدن اسلام.

فصل چهارم: اسلام، مدرنیته و غرب.

فصل پنجم: اسلام گرایی و حدود امپراتور نامرئی.

مؤخره: اسلام گرایی/ اروپا مداری

مقدمه: بازگشت سركوب شدگان

بابی سعید در مقدّمه این كتاب، ظهور اسلام گرایی و تجدید حیات اسلام در جهان را از نگاه غربیان با عنوان «بازگشت سركوب شدگان» گزارش می كند. او می‌گوید: بنیادگرایی اسلامی، امروز اصطلاح جا افتاده ای است كه در مورد تجدید حیات و خیزش دوباره اسلام در سراسر جهان به حركت مسلمانان داده شده است در واقع، این حركت در راستای ضدیت با غرب گرایی و تفكر مبتنی بر مركزیت غرب از سوی مسلمانان شكل گرفته است. نویسنده ریشه ترس و وحشت غربی‌ها را احیای اسلام را در این نكته جست وجو می كند و معتقد است كه تجدید حیات اسلام در سطح جهان در میان بسیاری از مردم غرب مایه اضطراب و نگرانی شدید شده است؛ زیرا رشد بنیادگرایی اسلامی الگوی توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی غرب را زیر سؤال برده و آن را به چالش كشانده است. مؤلّف بر این عقیده است كه بنیادگرایی اسلامی به چنین اضطرابی در غرب دامن می زند. احیای دوباره اسلام به معنای احیای دوباره خذایی است كه غرب آن را برای همیشه كشته بود. بدین سان، احیای اسلام، سؤال‌هایی را درباره مرزها و آنچه «میراث عصر اروپا» خوانده می شود، ایجاد می‌كند. پیدایش و ظهور آن، كاستی‌های غرب را آشكار می سازد.

نویسنده در ادامه كتاب هدف خود را مطالعه موردی بنیادگرایی در یك كشور خاص نمی داند، و بع تحلیل شرایطی كه به ظهور بنیادگرایی می‌انجامد توجه دارد می‌پردازد و معتقد است برای ارایه تبیین شایسته از دلایل ظهور بنیاد گرایی اسلامی نیازمند طرح بندی زمینه‌ای هستیم كه در آن به مظاهر و علل مختلف بنیادگرایی اسلامی پرداخته شود. پس هدف فراهم آوردن یك روایت مفهومی و نظری است كه دلایلی بر ظهور بنیاد گرایی اسلامی ارائه دهد. این مقدّمه معلوم می دارد كه مؤلّف جنبش اسلام ‌گرایی در جهان را از دیدگاه تحلیل گفتمان بررسی می كند.

ادامه دارد...


منبع:

هراس بنیادین و اروپا مداری و ظهور اسلام‌گرایی؛ تألیف: بابی سعید، ترجمه غلامرضا جمشیدی‌ها  و موسى عنبرى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1379

--------------------------------------------------------------------------------

نویسنده: سید مهدی موسوی، گروه حوزه علمیه تبیان