تبیان، دستیار زندگی
مربی تیم ملی فوتبال 1- زمانی که حکومت نظامی بود یواشکی از بغل در نگاه می کردم که پلیس ها در چه وضعیتی هستند و از در دیگر خانه مان به مردم و تظاهرکنندگان ......
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از انقلاب تا 22بهمن با افشین پیروانی

مربی تیم ملی فوتبال


1- زمانی که حکومت نظامی بود یواشکی از بغل در نگاه می کردم که پلیس ها در چه وضعیتی هستند و از در دیگر خانه مان به مردم و تظاهرکنندگان وضعیت پلیسها را خبر می دادم و از نظر خودم در آن زمان فکر می کردم کار بسیار بزرگی انجام داده ام و هیچوقت یکدلی و صمیمیت آن دوران را از خاطر نمی برم.

2- همه جامعه ورزشی باید در این راه پیمایی حضور داشته باشند مخصوصاً در این شرایط سیاسی تا تمام جهان متوجه بشود که ملت ایران متحد و یکپارچه است و مطمئناً جامعه ورزشی پیشرو در این مورد می باشد.