تبیان، دستیار زندگی
ورد انرژی هسته‌ای ندارد منوچهر محمدی تهیه‌كننده سینماگفت: اگر قرار شود در مورد انرژی هسته‌ای و حتی سلاح هسته‌ای، كشورهای جهان نظر دهند، بی‌شك آمریكا آخرین آنها باید باشد. وی روز دوشنبه گفت : عدم صلاحیت آمریكا دراین باب از این...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یك تهیه‌كننده‌سینما: آمریكا حق اظهارنظر در مورد انرژی هسته‌ای ندارد


منوچهر محمدی تهیه‌كننده سینماگفت: اگر قرار شود در مورد انرژی هسته‌ای و حتی سلاح هسته‌ای، كشورهای جهان نظر دهند، بی‌شك آمریكا آخرین آنها باید باشد.

وی روز دوشنبه گفت : عدم صلاحیت آمریكا دراین باب از این جهت است كه تنها حكومتی كه با علم به ویرانگری سلاح هسته‌ای، این سلاح را بكار برد.

مدیرعامل سابق خانه سینما به موضوع "نظم نوین جهانی" اشاره كرد و توضیح داد: با وجود تبعیض‌ها در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ، آزادی و اكنون تبعیض در علم و دانش، معنای نظم نوین جهانی بیشتر آشكار می‌شود.

وی گفت: كشوری بایداز داشتن علم و فن محروم بماند،دانشمندان و پژوهشگران باید اندیشه و فكر را تعطیل نمایند چرا كه دیوانگانی همچون زمامداران آمریكا، سرنوشت نظم نوین جهانی را چنین تعبیر و تفسیر می‌كنند.

این تهیه‌كننده سینمای ایران تصریح كرد: به یقین تاریخ از ملت‌هایی‌به نیكی و عظمت یاد خواهد كرد كه تسلیم زورگویی نشوند و مردانه در مقابل چنین ستم فاحشی قد علم كنند.

"داشتن و كسب دانش و علم در همه‌ی عرصه‌ها از جمله حوزه علوم هسته‌ای حقی است كه هیچ قیم و صاحبی ندارد."

محمدی همچنین به موضوع اهانت برخی روزنامه‌های غربی به ساحت مقدس نبی‌اكرم (ص) اشاره كرد و گفت: غرب راه غلط و اشتباهی را پیش گرفته است.

"اهانت و بی‌حرمتی به مقدسات مسلم دینی مسلمانان، به ریشه‌دار شدن كینه و انزجار جهان اسلام از غرب، خواهد انجامید."

عضو شورای صیانت خانه سینما ادامه داد:تعامل تمدن غرب و اسلام در بزنگاه خاص و تعیین‌كننده ای قرار دارد، دنیای اسلام بیش از ? ????سال استعمار و استثمار غرب را فراموش نكرده‌است.

محمدی گفت: این چه فضیلتی است كه پیامبری را كه خدا نشانه رحمت خود می داند مورد بی‌حرمتی قرار دهند.

وی گفت كه درشرمندگی و شرمساری آزادی بیان غربی، همین بس كه بخواهیم با احساسات پاك و باورهای عمیق و اصیل میلیون‌ها مسلمان چنین بی‌خردانه بازی كنیم.