تبیان، دستیار زندگی
امروز همه آمده بودند. من هم نمی تونستم شعار بدم. اما حضور داشتم حضور!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

این است حماسه سرزمین من

22بهمن

کل هستی به فدایت وطنم

چو کبوتر بپرم من به هوایت وطنم

تو نباشی که دگر آخر دنیاست ببین

هست و جانم به فدایت وطنم

22بهمن
22بهمن

راهپیمایی باشكوه ‌‌22 بهمن - تهران/مهدی قاسمی ایسنا 

ارسالی از جاده دوستی

آینده از آن ماست.

امروز همه آمده بودند.

من هم

نمی تونستم شعار بدم.

اما حضور داشتم

حضور!

حضور داشتیم 

تا بصیرت انقلابی‌مان را نشان دهیم.

تا با آسمانی شدن روابطمان در همه عرصه‌ها, شهرمان آسمانی شود.

تا بر اساس فرهنگ دینی‌مان رفتار کرده باشیم.

تا بگوییم:

آینده از آن ماست.

ارسالی از soshiyans


باشگاه كاربران تبیان