تبیان، دستیار زندگی
سرمربی پیشین صنعت نفت آبادان 1- بهترین خاطره من شرکت در راه پیمایی آن زمان است که بدلیل اعتقاد به اصل این حرکت در شور جوانی در راه پیمایی ها شرکت .....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از انقلاب تا 22بهمن با ابراهیم قاسمپور

سرمربی پیشین صنعت نفت آبادان


1- بهترین خاطره من شرکت در راه پیمایی آن زمان است که بدلیل اعتقاد به اصل این حرکت در شور جوانی در راه پیمایی ها شرکت می کردم.

2- به اعتقاد من همه مردم و بخصوص ورزشکاران باید در راه پیمایی 22 بهمن شرکت کنند و این وظیفه است به باید انجام شود.