تبیان، دستیار زندگی
شهر محصور باكو كه در منطقه‌ای قرار دارد كه از دوران پارینه‌سنگی تاكنون محل سكونت انسان بوده است، آثاری از حضور پیوسته فرهنگ‌های مختلف زرتشتی، ساسانی، عربی، ایرانی، شیروانی، عثمانی و روسی را در خود جای داده است. شهر محصور باك...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شهر محصور باكو، قصر شیروان‌شاه و قلعه دختر


شهر محصور باكو كه در منطقه‌ای قرار دارد كه از دوران پارینه‌سنگی تاكنون محل سكونت انسان بوده است، آثاری از حضور پیوسته فرهنگ‌های مختلف زرتشتی، ساسانی، عربی، ایرانی، شیروانی، عثمانی و روسی را در خود جای داده است.

شهر محصور باكو، قصر شیروان‌شاه و قلعه دختر

WALLED CITY OF BAKU WITH THE SHIRVANSHAH"S PALACE AND MAIDEN TOWER

تاریخ ثبت: 2000

شهر محصور باكو كه در منطقه‌ای قرار دارد كه از دوران پارینه‌سنگی تاكنون محل سكونت انسان بوده است، آثاری از حضور پیوسته فرهنگ‌های مختلف زرتشتی، ساسانی، عربی، ایرانی، شیروانی، عثمانی و روسی را در خود جای داده است.شهر داخلی بخش اعظم دیوار دفاعی خود را كه در قرن دوازدهم میلادی كشیده شده است، تا امروز حفظ كرده است. بنای قرن دوازدهمی قلعه دختر روی سازه‌های قدیمی‌تری متعلق به قرون 6 و 7 پیش از میلاد ساخته شده است و قصر شیروان‌شاه كه در قرن پانزدهم ساخته شده است، یكی از شاهكارهای معماری آذربایجان است.

ثبت در فهرست میراث جهانی در خطر: 2003

تهدیدات متوجه محوطه:

در جریان زلزله‌ای كه در نوامبر سال 2000 روی داد، آسیب‌های جدی به این محوطه وارد شد و علاوه بر این، فشار ناشی از برنامه‌های توسعه شهری، فقدان سیاست‌های حفاظتی و مرمت‌های غیركارشناسی آثار مخربی بر این محوطه باقی گذاشته است.

دلیل ثبت:

معیار چهارم: شهر محصور باكو نمونه‌ای استثنایی و نادر از یك مجموعه شهری تاریخی و معماری است كه تحت تأثیر فرهنگ‌های زرتشتی، ساسانی، عربی، ایرانی، شیروانی، عثمانی و روسی شكل گرفته است.