تبیان، دستیار زندگی
بازیکن تیم فوتبال استقلال 1- من خیلی درآن دوران سن وسال نداشتم اما ازچیزهایی که به یاد دارم وشنیده ام می توانم بگویم روزهای عجیبی بود اتحاد ،همدلی و غیرت ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از انقلاب تا 22بهمن با محمدنوازی

بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران


1- من درآن دوران خیلی سن وسال نداشتم اما ازچیزهایی که به یاد دارم وشنیده ام می توانم بگویم

روزهای عجیبی بود اتحاد ،همدلی و غیرت دینی بین مردم موج می زد و همه با هم می دانستند که با همکاری هر کاری میتوانند بکنند و نتیجه این تلاش ملی پیروزی انقلاب اسلامی بود

2- وزشکاران با حضور خود در راه پیمایی 22 بهمن نشان می دهند که به این انقلاب و آرمانهای جمهوری اسلامی پایبند هستند و نه تنها ورزشکاران، بلکه هر ایرانی که می توانند باید در این راه پیمایی شرکت کند.