تبیان، دستیار زندگی
آقای گل فوتسال جهان 1- از بچگی با خانواده در راه پیمایی 22 بهمن شرکت می کردم وهمیشه منتظر این ایام بودم تا کلاسمان را تزئیین کنم و از تلویزیون وقایع دوران .....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از انقلاب تا 22بهمن با وحیدشمسایی

آقای گل فوتسال جهان


1- از بچگی با خانواده در راه پیمایی 22 بهمن شرکت می کردم وهمیشه منتظر این ایام بودم تا کلاسمان را تزئیین کنم و از تلویزیون وقایع دوران سرنگونی رژیم سابق را ببینم.

2- شرکت در راه پیمایی برای همه وظیفه است نه فقط برای جامعه ورزشی و چون ورزشکاران الگوهای جامعه هستند باید حتماً در صحنه باشند و مردم را در این موضوع بیشتر جذب کنند.