تبیان، دستیار زندگی
رئیس پیشین فدراسیون کشتی 1- یکی از بهترین خاطرات من زمانی بود که به فرانسه رفتم و در آنجا متوجه شدم که باید جامع ورزشی هم حرکت مهمی در این زمینه انجام دهد و پس از بازگشت به تهران به همراه دوستان مسابقات کشتی آریان مهر به هم زدیم....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از انقلاب تا 22بهمن با محمد طالقانی

رئیس پیشین فدراسیون کشتی


1- یکی از بهترین خاطرات من زمانی بود که به فرانسه رفتم و در آنجا متوجه شدم که باید جامع ورزشی هم حرکت مهمی در این زمینه انجام دهد و پس از بازگشت به تهران به همراه دوستان مسابقات کشتی آریان مهر به هم زدیم.

2- جامعه ورزشی همیشه در اینگونه راه پیمایی ها حضور داشته و خواهد داشت، مخصوصاً در این وضعیت سیاسی که وحدت و یکپارچگی تمام اقشار ملت را باید تمام دنیا مشاهده کنند.