تبیان، دستیار زندگی
تصاویری تازه از سرکوب فرعونی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سرنوشت خونین "محمد عاطف"

رسانه های خبری در روزهای اخیر تصاویری جدید از خشونت شدید رژیم "حسنی مبارک" علیه مردم منتشر کرده اند که بیش از پیش نشان می دهد رژیم فرعون مصر به آخرین روزهای خود رسیده است.

با نگاهی به تصاویر رسانه های خبری معتبر در روزهای گذشته، نکته مهمی که به چشم می خورد این است که مردم مصر در این روزها راهی بی بازگشت را آغاز کرده اند که حتی با سخت ترین انواع سرکوب نیز نمی توان مانعی در برابر آن ایجاد کرد.

شهر قاهره مصر و شهادت محمد عاطف

قاهره در روزهای اعتراض علیه دیکاتوری

رژیم مبارک در روزهای ابتدایی شکل گیری قیام مردم که در آن نقش جوانان مصری بیش از همه دیده می شود، فکر می کرد با سرکوب شدید می تواند راه آن سد کند.

شهر قاهره مصر و شهادت محمد عاطف

شهر سوئز

اما این خیالی باطل بود، ملت مصر مسیر خود را با صلابت و استواری انتخاب کرده و پای در حرکتی نهاده که جلوگیری از آن به هیچ نحو ممکن نبود.

شهر قاهره مصر و شهادت محمد عاطف

قاهره

رژیم مبارک که به واقع می توان گفت انتظار شعله های خشم این چنینی ملت را نداشت به ماموران امنیتی تحت امر خود دستور داد با تیراندازی مستقیم، زیرگرفتن مردم و تمامی ابزارهای در دسترس با مخالفان برخورد کنند.

شهر قاهره مصر و شهادت محمد عاطف

مبارک در اینجا مرتکب اشتباه بزرگی شد و با انتخاب راه حل سرکوب کینه های فروخورده ملت خشمگین مصر را از رژیم تحت حاکمیتش جریحه دارتر کرد.

شهر قاهره مصر و شهادت محمد عاطف

این بود که در روزهای پس از سرکوب نخستین تظاهرات مردم مصر (پس از نماز جمعه دو هفته پیش) روز به روز به تعداد مخالفان مبارک افزوده می شود.

شهر قاهره مصر و شهادت محمد عاطف

منابع خبری که در ابتدا مخالفان مبارک را در مناطق مختلف این کشور صدها نفر اعلام می کردند در روزهای اخیر از حضور میلیونی مردم در شهرهای مختلف مصر از جمله قاهره سخن می گویند.

شهر قاهره مصر و شهادت محمد عاطف

محمد عاطف جوان مصری پس از اصابت گلوله به سر

در همین روزها بود که رژیم مبارک از راه حل برخورد مستقیم دست کشید و ترفندهای جدید انگلیسی را طراحی کرد که نشان دهد وی نیز برای بقا در قدرت حامیانی دارد.

شهر قاهره مصر و شهادت محمد عاطف

محمد عاطف جوان مصری کشته شده در تظاهرات قاهره

بر این اساس، مبارک علاوه بر ایجاد تجمعات پولی در خیابانها، ترغیب اوباش برای غارتگری و سرکوب مردم در پوشش حامیان حکومت در اقدامی عجیب برخی از شترسواران را اجیر کرد تا به مخالفان وی در میدان التحریر حمله کنند.

شهر قاهره مصر و شهادت محمد عاطف

پس از بر ملا شدن توطئه مبارک در راستای ارعاب مردم با این سرکوب قرون وسطایی، مردم بیش از پیش روی جنایتکارانه رژیم وی را درک کرده و در چند روز اخیر برای برکناری وی از قدرت مصمم تر شده اند.

شهر قاهره مصر و شهادت محمد عاطف

از نزدیکان "غریب عبدالعزیز" جوان مصری کشته شده در تظاهرات در حین مراسم خاکسپاری

البته آنان تنها به رفتن مبارک و همدستانش از قدرت اکتفا نکرده و در روزهای اخیر خواستار ایجاد تغییرات بنیادین در کشور پس از رفتن رژیم مبارک شده اند.

شهر قاهره مصر و شهادت محمد عاطف

تداوم اعتراضات در شهر سوئز

به طور کلی به نظر می رسد رژیم مبارک با وجود تمامی ترفندهای به کار گرفته شده در روزهای اخیر، آخرین نفسها را برای باقی ماندن در قدرت می زند.

بخش سیاست


منبع:مهر