تبیان، دستیار زندگی
کارشناس داوری 1- در آن دوران من بعنوان افسر وظیفه معاون باشگاه جی بودم و تیم فوتبال جی داشتم تمرین می دادم که امام زمان دادند ارتش و سربازان به مردم بپیوندند و ما تمرینات را تعطیل کردیم و با لباس شخصی در راه پیمایی ها شرکت ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از انقلاب تا 22بهمن با محمدفنایی

کارشناس داوری


1- در آن دوران من بعنوان افسر وظیفه معاون باشگاه جی بودم و تیم فوتبال جی داشتم تمرین می دادم که امام زمان دادند ارتش و سربازان به مردم بپیوندند و ما تمرینات را تعطیل کردیم و با لباس شخصی در راه پیمایی ها شرکت کردیم.

2- وزشکاران باید حتماً در این مراسم و راه پیمایی شرکت کنند تا افرادی که ورزشکاران را بعنوان الگوی خود در نظر دارند ببینند که جامعه ورزش تابع این نظام و دنباله و آرمانهای انقلاب و شهیدان است.