تبیان، دستیار زندگی
حضرت فرمود: امام نشانه‌هایی دارد، او داناترین مردم، داورترین مردم، با تقواترین مردم، بردبارترین مردم، شجاع‌ترین مردم، عبادت پیشه‌ترین مردم ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

من علامات الإمام

از نشانه‌های امام

از نشانه های امام

الكلینى عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبى نصر قال: قلت لأبى الحسن الرضا علیه السلام: إذا مات الإمام بِمَ یعرف الّذى بعده؟ فقال: للإمام علامات منها: أن یكون أكبر ولد أبیه و یكون فیه الفضل و الوصیّة، و یقدّم الركب، فیقول: إلی من أوصی فلان؟ فیقال: إلی فلان، و السلاح فینا بمنزلة التابوت فى بنى إسرائیل، تكون الإمامة مع السلاح حیثما كان.

كلینی از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از ابن ابی‌نصر نقل كند كه گفت: به ابوالحسن الرضا(ع‌) عرض كردم‌: چون امامی بمیرد، امام پس از او به چه چیز شناخته شود؟ فرمود: امام را نشانه‌هایی است، از جمله آن كه بزرگترین فرزند پدرش می‌باشد، دارای فضیلت و وصیت است به طوری كه وقتی جماعت مسافران می‌آیند و می‌گویند: فلان ‌امام چه كسی را وصی خود قرار داد؟ همه می‌گویند: فلانی ‌را، سلاح [پیامبر] در میان ما همچون تابوت در میان بنی‌اسرائیل است، و امامت همراه ‌سلاح است، هر جا باشد.

أصول كافى 1/ 284.

-------------------------------------

روى أحمد بن محمّد بن سعید الكوفى قال: حدّثنا علىّ بن الحسن بن علىّ بن فضّال عن أبیه عن أبى الحسن علىّ بن موسی‏ الرضا علیه السلام قال: للإمام علامات یكون أعلم الناس، و أحكم الناس، و أتقی الناس و أحلم الناس و أشجع الناس و أعبد الناس، و أسخی الناس، و یولد مختوناً و یكون مطهّراً، و یری من خلفه كما یری من بین یدیه، و لایكون له ظلّ و إذا وقع علی الأرض من بطن اُمّه وقع علی راحتیه رافعاً صوته بالشهادتین، و لایحتلم، و تنام عینه و لاینام قلبه، و یكون محدّثاً و یستوى علیه درع رسول الله ‏صلّی الله علیه و آله و لایری له بول و لاغائط، لأنّ الله عزّوجلّ قدوكّل الأرض بابتلاع مایخرج منه و تكون رائحته أطیب من رائحة المسك. و یكون أولی بالناس منهم بأنفسهم و أشفق علیهم من آبائهم و اُمّهاتهم و یكون أشد الناس تواضعاً للّه جلّ ذكره، و یكون آخذ الناس بما یأمره به و أكفّ الناس عمّا ینهی عنه، و یكون دعاؤه مستجاباً حتّی أنّه لو دعا علی صخرة لانشقّت بنصفین، و یكون عنده سلاح رسول الله ‏صلّی الله علیه و آله و سیفه ذوالفقار، و یكون عنده صحیفة فیها أسماء شیعته إلی یوم القیامة و صحیفة فیها أسماء أعدائه إلی یوم القیامة، و یكون عنده الجامعة و هى صحیفة طولها سبعون ذراعاً فیها جمیع مایحتاج إلیه ولد آدم، و یكون عنده الجفر الأكبر و الأصغر و إهاب ماعز و إهاب كبش فیهما جمیع العلوم حتّی أرش الخدش و حتّی الجلدة و نصف الجلدة و یكون عنده مصحف فاطمة علیها السلام.

روایت شده احمد بن محمد بن سعید كوفی گفت: علی بن حسن بن علی بن فضال از پدرش از ابوالحسن علی بن موسی‌(ع‌) ما را چنین حدیث كرد كه آن حضرت فرمود: امام نشانه‌هایی دارد، او داناترین مردم، داورترین مردم، با تقواترین مردم، بردبارترین مردم، شجاع‌ترین مردم، عبادت پیشه‌ترین مردم و سخاوتمندترین مردم است‌. او ختنه شده و پاك به دنیا آید و از پشت چنان دیده شود كه از پیش رو، سایه ندارد و چون از شكم مادر به زمین افتد بر شكم و روی دو كف دست قرار گیرد و صدا به شهادتین بلند كند، محتلم نشود، چشمش به خواب رود اما قلب او نخوابد، مورد الهام و طرف سخن خدا قرار گیرد، و زره پیامبر خدا(ص‌) بر او راست آید، و بول و غائطی از او دیده نشود كه خدا عزّوجلّ زمین را به فرو بلعیدن آنچه از او خارج شود وكیل كرده است، و بوی او دل‌انگیزتر از بوی مشك باشد. او از مردم بدیشان سزاوارتر، و از پدران و مادران‌شان نسبت به آنان دلسوزتر، و متواضع‌ترین مردم در برابر خداوند جل‌ّ ذكره است‌، در آنچه مردم را به آن امر كند، عمل‌كننده‌ترین، و در آنچه از آن بازشان دارد، خوددارترین آنهاست‌، دعایش مستجاب است، و اگر به نفرین صخره‌ای لب گشاید، به دو نیم شود، سلاح پیامبر خدا(ص‌) و شمشیرش ذوالفقار نزد او باشد، همچنین صحیفه‌ای كه نامهای شیعیانش تا روز قیامت در آن باشد و صحیفه‌ای كه نامهای دشمنانش تا روز قیامت در آن است را در اختیار دارد، و جامعه نزد اوست كه صحیفه‌ای به طول هفتاد ذراع بوده، همه آنچه فرزندان آدم بدان‌ نیاز یابند در آن ثبت است، جفر اكبر و اصغر كه پوست بزی و پوست قوچی است در همه دانشها حتی دیه یك خراش، و حتی زدن یك یا نیم یا ثلث تازیانه در آن ثبت است، و مصحف فاطمه نیز نزد اوست.

عیون أخبار الرضا 1/ 212 – 213.

-----------------------------------------------

بخش حریم رضوی