تبیان، دستیار زندگی
شنبه 21 بهمن سال 1357 – ضمیمه روزنامه اطلاعات صبح پنجشنبه خبرنگاران اطلاعات که در منزل امام خمینی و ستاد روحانیت (نخست وزیری موقت) مستقر بودند اطلاع دادند که گروهی از نظامیان با لباس شخصی و با در دست داشتن کارتهایشان بدیدار...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طرح دشمنان آزادی علیه مطبوعات


شنبه 21 بهمن سال 1357 – ضمیمه روزنامه اطلاعات

صبح پنجشنبه خبرنگاران اطلاعات که در منزل امام خمینی و ستاد روحانیت (نخست وزیری موقت) مستقر بودند اطلاع دادند که گروهی از نظامیان با لباس شخصی و با در دست داشتن کارتهایشان بدیدار امام آمده اند. ساعتی بعد از اعلام شد که با این گروه تعدادی از پرسنل نظامی، با لباس و نشان از برابر امام خمینی رژه رفته اند، این خبر عصر پنجشنبه در کیهان و اطلاعات به چاپ رسید و کیهان علاوه بر خبر، تصویری نیز از این رژه به چاپ رسانده بود ستاد ارتش بلافاصله در اعلامیه شدید اللحنی اعلام کرد که عکس چاپ شده در کیهان ساختگی و مونتاژ شده است.

اعلامیه ارتش

در اعلامیه ارتش آمده بود در صفحه یکم روزنامه کیهان مورخ پنجشنبه 19 بهمن ماه 1357 عکس بزرگ مونتاژ شده و غیر واقعی تحت عنوان امروز هزاران نظامی رژه رفتند چاپ شده است که غیرواقعی بودن آن برای هر کسی که به اصول اولیه عکاسی و مونتاژ آشنائی داشته و بمقاصد شوم تفرقه اندازان و آنهائی که می خواهند در صفوف بهم پیوسته و مستحکم ارتش رخنه نموده و از این راه به آمال و آرزوهای خود برسند کاملاً آشکار است ستاد بزرگ ارتشتاران با جلب توجه هم میهننان عزیز به این گونه اعمل ناجوانمردانه دست اندرکاران را به اتهام جعل و نشر اکاذیب بمنظور تحریک و اهانت بمقام ارتش که مبرا از دخالت در امور سیاسی است برابر مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش تحت تعقیب قرار خواهد داد.