تبیان، دستیار زندگی
بازیکن سابق تیم ملی 1- خاطرم هست که 7 سالم بود و به همراه خانواده در تظاهرات شرکت می کردیم در یکی از این تظاهرات که نیروهای نظامی به سمت ما تیراندازی می کردند من خیلی ترسیدم و فرار کردم و در خرابه ای پنهان شدم. 2- شرکت در ر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از انقلاب تا 22بهمن با جوادمنافی

بازیکن سابق تیم ملی


1- خاطرم هست که 7 سالم بود و به همراه خانواده در تظاهرات شرکت می کردیم در یکی از این تظاهرات که نیروهای نظامی به سمت ما تیراندازی می کردند من خیلی ترسیدم و فرار کردم و در خرابه ای پنهان شدم.

2- شرکت در راه پیمایی 22 بهمن وظیفه هر ایرانی است.