تبیان، دستیار زندگی
رئیس پیشین کمیته فوتسال 1- یادم هست شب قبل از ورود امام به وطن با موتورم که یک با ماها 200 بود برای خرید گل و تزئین خیابانها به اینطرف و آن طرف می رفتم و با موتور ......
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از انقلاب تا 22بهمن با محمد دورودگر

رئیس پیشین کمیته فوتسال


1- یادم هست شب قبل از ورود امام به وطن با موتورم که یک با ماها 200 بود برای خرید گل و تزئین خیابانها به اینطرف و آن طرف می رفتم و با موتور زمین خوردم و حسابی زخمی شدم.

2- جامعه ورزشی طی این سالها از پیشگامان حضور در راه پیمایی 22 بهمن بوده و امسال هم مطمئناً با حضور خود در این راه پیمایی همبستگی خود را با دیگر اقشار جامعه نشان می دهیم.