تبیان، دستیار زندگی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گرمابه قبله معروف به خانوم

از آثار تاریخی تهران شناخته شد