تبیان، دستیار زندگی
مربی باشگاه پرسپولیس 1- دوازده یا سیزده ساله بودم در محله نازی آباد 14 دستگاه زندگی می کردم. در یکی از روزهای آن دوران به همراه دوست با ماشین نفت کشی که مال پدرش بود در زمان حکومت نظامی در خیابان ها راه افتاده بودیم که تیرا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از انقلاب تا 22بهمن با حمیداستیلی

مربی باشگاه پرسپولیس


1- دوازده یا سیزده ساله بودم در محله نازی آباد 14 دستگاه زندگی می کردم. در یکی از روزهای آن دوران به همراه دوست با ماشین نفت کشی که مال پدرش بود در زمان حکومت نظامی در خیابان ها راه افتاده بودیم که تیراندازی شد و ما فرار کردیم و درب یکی از خانه ها را زدیم و صاحب آن خانه ما را چند ساعت در خانه خود پنهان کرد. بعد فهمیدیم که صاحب خانه ارمنی است.

2- وظیفه تمام ایرانیان بخصوص ورزشکاران سرشناس است تا با شرکت در راه پیمایی 22 بهمن حمایت خود را از این انقلاب به همه اعلام کنند.