تبیان، دستیار زندگی
سرمربی باشگاه ذوب آهن 1- بهترین خاطره من روزی بود که شاه از ایران رفت. من در آن زمان روی پل حافظ بودم و صحنه شادی مردم و اسکناس هایی که در آنها ......
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از انقلاب تا 22بهمن با بیژن ذوالفقارنسب

سرمربی باشگاه ذوب آهن


1- بهترین خاطره من روزی بود که شاه از ایران رفت. من در آن زمان روی پل حافظ بودم و صحنه شادی مردم و اسکناس هایی که در آنها جای عکس شاه سوراخ شده بود بسیار زیبا بود.

2- گروه های ورزشی مانند سالهای قبل باید در صحنه حضور داشته باشد و وحدت خود را با مرد و آرمانهای انقلاب به تمام دشمنان نشان دهند.