تبیان، دستیار زندگی
سرمربی باشگاه مس کرمان 1- بهترین خاطره من زمانی بود که امام واد کشور شد و از خیابان شهید رجایی فعلی عبور کردند و چون ما در نازی آباد زندگی می کردیم به همراه .....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از انقلاب تا 22بهمن با امیرقلعه نویی

سرمربی باشگاه مس کرمان


1- بهترین خاطره من زمانی بود که امام واد کشور شد و از خیابان شهید رجایی فعلی عبور کردند و چون ما در نازی آباد زندگی می کردیم به همراه بزرگترها خیابان را تزئیین می کردیم و بهترین خاطره آن دوران برای من است

2- همه ورزشکاران باید در راه پیمایی 22 بهمن شرکت کنند تا همه بدانند که جامعه ورزشی ایران در مسائل عبادی و سیاسی کشور حضور دارند.