تبیان، دستیار زندگی
تحریف مصاحبه امام خمینی در تلویزیون پنجشنبه 19 بهمن ماه 1357 – ضمیمه روزنامه اطلاعات هیأت موسس کانون کارکنان خبرگزاری پارس طی اطلاعیه ای اعلام کرد: این سازمان تصمیم گرفت تلکس خبری سازمان رادیو تلویزیون نظامی ا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خبرگزاری پارس ارسال خبر را به این سازمان قطع کرد:

تحریف مصاحبه امام خمینی در تلویزیون


پنجشنبه 19 بهمن ماه 1357 – ضمیمه روزنامه اطلاعات

هیأت موسس کانون کارکنان خبرگزاری پارس طی اطلاعیه ای اعلام کرد: این سازمان تصمیم گرفت تلکس خبری سازمان رادیو تلویزیون نظامی ایران را به عنوان اعتراض به قلب و تحریف خبرهای خبرگزاری پارس قطع کند.

سازمان رادیو تلویزیون نظامی ایران که مدعی پخش بیطرفانه خبر و انعکاس اخبار مربوط، به واقعیت جامعه ایران است بارها نشان داده است که حتی بدیهی ترین و ابتدائی ترین اصول مربوط، به پخش اخبار را که حفظ، امانت و اصالت خبر است مراعات نمی کند. از جمله خبر مصاحبه مطبوعاتی حضرت آیت الله العظمی خمینی را که به اصرار کارکنان تلویزیون ابتدا از طریق تلفن و سپس تلکس به تلویزیون داده شد بدرستی پخش نکردند و در متن آن با این هدف که محتوای آن را مسخ کنند تغییراتی دادند و سپس آن را به نام خبرگزاری پارس منتشر کردند.

هیأت موسس کانون کارکنان خبرگزاری پارس اعلام می کند تا زمانی که دوستان اعتصابی ما در رادیو تلویزیون به اعتصاب خود پایان ندهند از دادن هر نوع خبر به سازمان رادیو تلویزیون نظامی ایرانی خودداری خواهند کرد.