تبیان، دستیار زندگی
کاپیتان تیم فوتبال شیرین فراز 1- در آن زمان من سن کمی داشتم، ولی خیلی خوب به خاطر دارم که از تلویزیون صحنه تظاهرات و درگیری و تیراندازی مأموران رژیم سابق بخش می شد و در آن زمان من نمی فهمیدم چرا به مردم شلیک می کنند، ولی کمی که بز...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از انقلاب تا 22بهمن با محمود فکری

کاپیتان تیم فوتبال شیرین فراز


1- در آن زمان من سن کمی داشتم، ولی خیلی خوب به خاطر دارم که از تلویزیون صحنه تظاهرات و درگیری و تیراندازی مأموران رژیم سابق بخش می شد و در آن زمان من نمی فهمیدم چرا به مردم شلیک می کنند، ولی کمی که بزرگتر شدم حقیقت موضوع را فهمیدم و دلیل آن همه شهید دادن برای این انقلاب را درک کردم.

2- مطمئناً مثل همیشه جامعه ورزشی و مخصوصاً فوتبالیست ها در راهپیمایی 22 بهمن شرکت می کنند و راه شهدا را ادامه می دهند شاید بدینوسیله سهم کوچکی در این انقلاب داشته باشیم و من عقیده دارم شهدای انقلاب از ما انتظاردارند راه آنها را ادامه دهیم و به نظر من شرکت در راهپیمایی 22 بهمن بهترین راه برای نشان دادن خلوص و اعتقاد جامعه ورزشی به این انقلاب است.