تبیان، دستیار زندگی
بازیکن سابق تیم ملی و پرسپولیس 1- در آن ایام به خاطر دارم که همه به هم کمک می کردن و هر کسی کاری یا مشکلی داشت دیگران به سرعت آن مشکل را مرتفع می کردند و در آن زمان همه مردم یکدل و یک شکل بودند و یک هدف داشتند من فکر نمی کن...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از انقلاب تا 22بهمن با حمید در خشان

بازیکن سابق تیم ملی و پرسپولیس


1- در آن ایام به خاطر دارم که همه به هم کمک می کردن و هر کسی کاری یا مشکلی داشت دیگران به سرعت آن مشکل را مرتفع می کردند و در آن زمان همه مردم یکدل و یک شکل بودند و یک هدف داشتند من فکر نمی کنم دیگر در هیچ زمانی حال و هوای آن ایام دوباره تکرار شود.

2- جامعه ورزشی همیشه در راه پیمایی ها شرکت می کنند و در این گونه موارد پیشقدم است و همیشه سعی کردند تا نماینده خوبی برای این انقلاب چه در داخل و چه از خارج از کشور باشد.