تبیان، دستیار زندگی
کاپیتان سابق تیم ملی وباشگاه پرسپولیس 1- زمان ورود حضرت امام من جزء هیئت استقبال کننده بودم و در میدان آزادی مستقر شده بودیم و فکر می کردم از اولین کسانی هستم که چهره ی مبارک امام را می بینم، ولی بدلیل ازدحام جمعیت به هیچ و...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از انقلاب تا 22بهمن با محمد پنجعلی

کاپیتان سابق تیم ملی وباشگاه پرسپولیس


1- زمان ورود حضرت امام من جزء هیئت استقبال کننده بودم و در میدان آزادی مستقر شده بودیم و فکر می کردم از اولین کسانی هستم که چهره ی مبارک امام را می بینم، ولی بدلیل ازدحام جمعیت به هیچ وجه متوجه نشدم که امام چه زمانی از جلوی ما عبور کرد و من در آن لحظه نتوانستم ایشان را ببینم.

2- ورزشکاران همیشه در اینگونه راه پیمایی ها حضور داشته اند و امسال هم مطمئناً حماسه سال های گذشته تکرار خواهد شد.